Čo si myslím... o štrajku

So začiatkom semestra vstúpila časť pedagógov Katedry audiovizuálnych štúdií do solidárneho štrajku na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Prinášame ich dôvody pre toto rozhodnutie a aj pohľad študentov.

Katedra audiovizuálnych štúdií sa pripája k Iniciatíve vysokoškolských učiteľov

Milí  študenti,  pravdepodobne ste zaregistrovali vznik Iniciatívy vysokoškolských učiteľov, ktorá sa rozhodla prevziať štrajkovú štafetu po učiteľoch základných a stredných škôl. K tejto iniciatíve sa pridali aj niektorí Vaši pedagógovia, a preto by som Vás rada priamo informovala o tom, ako to ovplyvní začiatok letného semestra.  K solidárnemu štrajku sme sa pridali preto, lebo veríme, že školstvu treba pomôcť a chceme to urobiť s osobným nasadením. Okrem stavovskej lojality však cítime aj lojalitu k Vám a našej škole, a preto sme sa rozhodli, že počas štrajku nezrušíme výuku. Na Katedre audiovizuálnych štúdií sa 15. 2. riadne začne semester a všetky prednášky a semináre sa budú konať podľa rozvrhu. Okrem povinných syláb sa však s Vami chceme počas trvania štrajku, a ideálne aj po ňom, baviť o tom, ako možno pomôcť nášmu školstvu aj našej vlastnej škole. Ide o vážne veci, ktoré sa nás všetkých bytostne dotýkajú. V pondelok 15. 2. o 11:30 sa stretávame vo...

Nový slovenský film (VŠMU 2015)

Vysoká škola múzických umení vydala kolektívnu monografiu Nový slovenský film. Produkčné, estetické, distribučné a kritické východiská (zostavili Katarína Mišíková a Mária Ferenčuhová). Publikácia systematicky analyzuje vývoj slovenskej kinematografie posledných rokov v oblasti hraného, dokumentárneho, animovaného a študentského filmu, ako aj filmovej distribúcie a kritickej reflexie. Je doplnená o výberovú filmografiu, bibliografiu a prehľadové tabuľky so slovenskými majoritnými hranými, dokumentárnymi a animovanými filmami 2011 - 2015. Z obsahu: Katarína Mišíková: Hľadanie žánru v súčasnom slovenskom hranom filme Mária Ferenčuhová: Obrazy "iných" a "druhých" v súčasnom slovenskom dokumentárnom filme Eva Šošková: Na poli animovaného filmu Žofia Bosáková: Študentský film na Slovensku Eva Križková: Zlomy a transformácie v slovenskej kinodistribúcii Václav Macek: (Ne)kriticky o kritike a poznámky k teórii Vydanie publikácie podporil Audiovizuálny fond a...

VŠMU podporuje ostrý štrajk učiteľov

Učitelia Vysokej školy múzických umení vyjadrujú podporu Iniciatíve slovenských učiteľov a kolegom z materských, základných a stredných škôl. Kým brány viacerých materských a základných škôl sa v rámci ostrého štrajku učiteľov zatvorili, VŠMU v Bratislave svoje dvere otvára. Pedagógovia, študenti a doktorandi VŠMU vyjadrujú podporu učiteľskému štrajku a pre deti z materských a žiakov základných škôl. Záleží nám na kvalite slovenského školstva, na výsledkoch a spokojnosti žiakov a študentov a na kvalite vzdelanosti našej spoločnosti. Chceme sa venovať vzdelávaniu talentov, ktoré budú vedieť schopní učitelia podporiť a rozvíjať už na základných a stredných školách. So znepokojením sledujeme úpadok prestíže slovenského školstva, odliv úspešných študentov a absolventov  do zahraničia, nárast byrokratickej záťaže a kvantitatívnych kritérií výstupov školstva na úkor skutočnej kvality. Preto vyjadrujeme podporu pedagogickým kolegom v ich poslaní. V utorok 26. 1. a stredu 27. 1. v...

Zo študentskej perspektívy – Najlepšie filmy roka 2015

Krátka anketa venovaná študentom Audiovizuálnych štúdií sa pýtala: „Aké sú vaše najsilnejšie filmové zážitky roka 2015?“ Primárne tak ide o filmy, ktoré sa do slovenskej či českej kinodistribúcie alebo na festivaly dostali v priebehu minulého roka, pričom dátum ich výroby môže byť nepatrne odlišný (2014, poprípade 2013). V zozname sa tak napríklad vyskytuje Príbeh o princeznej Kaguji, ktorý má rok výroby 2013, avšak česko-slovenskú premiéru si odbil na minuloročnom Anifilme, alebo Čierne duše s rokom výroby 2014, ktoré sa objavili na poslednom Art Film Feste. Na druhú stranu sa do zoznamu pochopiteľne nedostali očakávané filmy z roku 2015 ako Tarantinovych 8 hrozných, Weerasethakulova Láska z Khon Kaen  či Iñárrituov Revenant a mnoho ďalších. Pevne verím, že tento zoznam poskytne v budúcnosti ďalším a ďalším študentom Audiovizuálnych štúdií stručný prehľad o premýšľaní o filmoch zo strany ich predchodcov, ale aj zoznam filmov, ktoré v danom období hýbali svetom. Marcel Šedo

Čo si myslím o slovenskom filme... Eva Nová

K debutantom hraného filmu sa nedávno priradil aj ďalší dokumentarista Marko Škop. Jeho film Eva Nová získal na 40. Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte Cenu filmovej kritiky FIPRESCI a v polovici novembra prišiel aj do našich kín. Čo si o ňom myslíme my?

Zo študentskej perspektívy – Konferencia Screen Industries in East-Central Europe

V dňoch 19. - 21. novembra 2015 sa v priestoroch FTF VŠMU v Bratislave uskutočnila piata medzinárodná konferencia Screen Industries in East-Central Europe (SIECE). Svoje dojmy z konferencie zaznamenal študent KAS Marcel Šedo.

Slovenská kinematografia po roku 1989 v časopise Slovenské divadlo

Katedra audiovizuálnych štúdií VŠMU spolu s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV riešia grantový projekt APVV (č. APVV-0797-12) pod názvom Slovenská kinematografia po roku 1989. Riešitelia projektu sa sústredia na podoby slovenského filmu v nadväznosti na inštitucionálne, ekonomické a legislatívne zmeny po roku 1989. Skúmajú hraný, dokumentárny, animovaný a experimentálny film. Jedným z mnohých výstupov projektu je aj tematický blok v novom čísle (3) časopisu Slovenské divadlo s príspevkami od Žofie Bosákovej, Evy Filovej, Martina Palúcha, Evy Šoškovej a Ley Kriškovej. Zaujímavým príspevkom k dejinám slovenskej kinematografie je tiež štúdia Evy Vžentekovej a číslo uzatvára recenzia na knihu Dokumentárny film v krajinách V4 od Márie Ferenčuhovej. Celé číslo bude čoskoro online na: http://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29 

Konferencia Screen Industries in East-Central Europe (SIECE)

V dňoch 19. - 21. novembra 2015 sa v priestoroch FTF VŠMU v Bratislave koná piata medzinárodná konferencia Screen Industries in East-Central Europe (SIECE)  5. SIECE sa chce sústrediť na systémové zmeny v kinematografiách, ktoré prostredníctvom zásadných inštitučných, legislatívnych či technologických zásahov viedli k zmenám hodnôt, estetických trendov aj modov produkcie, distribúcie i recepcie filmu. Cieľom je pokračovať vo vytváraní interdisciplinárnej platformy na diskusiu o transformačných procesoch kinematografií v regióne, ako aj konfrontovať skúsenosti filmových a mediálnych historikov a teoretikov s filmovými a mediálnymi profesionálmi. Vzhľadom na miesto konania konferencie, dôraz tentokrát kladieme na špecifiká, ktoré priamo vyplynuli zo špecifických skúseností (v 90. rokoch takmer zlikvidovanej) slovenskej kinematografie, ktorej stabilizácia po roku 2004 sa už nevyhnutne prekryla s riešením špecifických otázok týkajúcich sa globálnych technologických zmien...

Čo si myslím o slovenskom filme... Čakáreň

Medzi októbrovými novinkami bol aj poviedkový film Pavla Korca Čakáreň. "Dokument o veľkých a malých čakaniach prináša sedem príbehov reálnych žien, ktoré spája čakáreň na Hlavnej stanici v Bratislave." Či film naplnil svoje krédo (a divácke očakávania) a ako preniesol na plátno život na Hlavnej stanici nám prezradia pedagógovia našej katedry.

Zo študentskej perspektívy – Filmový festival inakosti

Tohtoročný deviaty ročník Filmového festivalu inakosti sa konal od 21. do 25. októbra v dvoch bratislavských kinách – Kino Lumiѐre a Kino Film Europe. Reportáž z nej pripravil študent KAS Marcel Šedo.

Zo študentskej perspektívy – 16. česko-slovenská filmologická konferencia

V dňoch 15. – 18. októbra 2015 sa v Hoteli Polianka v Krpáčove konala už 16. česko-slovenská filmologická konferencia, tento raz pod názvom VLAK ZVANÝ FILM. Krátku reportáž z nej pripravil študent KAS Marcel Šedo.

Čo si myslím o slovenskom filme... Čistič

Kto by nepoznal kultovú postavu Viktora-čističa z filmu Luca Bessona Brutálna Nikita? Lenže poznáte aj Tomáša-čističa od Petra Bebjaka? Trochu ako Alex (Denis Lavant) z Milencov z Pont-Neuf, čudák a outsider so šišatou hlavou, zamilovaný do Kristíny. Čo si o Čističovi myslíme my?

Čo si myslím o slovenskom filme... True Štúr

V nedeľu 25.10.2015 Slovenská televízia odvysielala premiéru dokudrámy True Štúr. Na filme sa podieľala autorská trojica Marián Prevendarčík, Zuzana Šajgalíková a režisér Michal Baláž. Film vznikol v koprodukcii RTVS a Crazy Company pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Čo si o tomto "moderne" spracovanom Štúrovi myslíme my?

Čo si myslím o slovenskom filme... Koza

Od 10. septembra je v kinách dlhometrážny hraný debut Ivana Ostrochovského KOZA. Len deň pred slovenskou premiérou sa dostal do prestížneho výberu Európskej filmovej akadémie medzi 52 najlepších titulov európskych kinematografie uplynulého roka. Popri svetovej premiére na Berlinale získal nomináciu na Cenu pre najlepší hraný debut, do oficiálneho programu ho vybrali tri Á-čkové festivaly a počas pol ročnej festivalovej púte na štyroch kontinentoch sveta si na konto pripísal vyše desiatku medzinárodných cien. Aby toho nebolo málo, Slovenská filmová a televízna akadémia film vybrala za národného kandidáta na Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied - Oscara v kategórii cudzojazyčný film. Čo si o filme myslíme my?