Slovenská kinematografia po roku 1989 v časopise Slovenské divadlo

Katedra audiovizuálnych štúdií VŠMU spolu s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV riešia grantový projekt APVV (č. APVV-0797-12) pod názvom Slovenská kinematografia po roku 1989. Riešitelia projektu sa sústredia na podoby slovenského filmu v nadväznosti na inštitucionálne, ekonomické a legislatívne zmeny po roku 1989. Skúmajú hraný, dokumentárny, animovaný a experimentálny film. Jedným z mnohých výstupov projektu je aj tematický blok v novom čísle (3) časopisu Slovenské divadlo s príspevkami od Žofie Bosákovej, Evy Filovej, Martina Palúcha, Evy Šoškovej a Ley Kriškovej. Zaujímavým príspevkom k dejinám slovenskej kinematografie je tiež štúdia Evy Vžentekovej a číslo uzatvára recenzia na knihu Dokumentárny film v krajinách V4 od Márie Ferenčuhovej. Celé číslo bude čoskoro online na: http://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29 

Konferencia Screen Industries in East-Central Europe (SIECE)

V dňoch 19. - 21. novembra 2015 sa v priestoroch FTF VŠMU v Bratislave koná piata medzinárodná konferencia Screen Industries in East-Central Europe (SIECE)  5. SIECE sa chce sústrediť na systémové zmeny v kinematografiách, ktoré prostredníctvom zásadných inštitučných, legislatívnych či technologických zásahov viedli k zmenám hodnôt, estetických trendov aj modov produkcie, distribúcie i recepcie filmu. Cieľom je pokračovať vo vytváraní interdisciplinárnej platformy na diskusiu o transformačných procesoch kinematografií v regióne, ako aj konfrontovať skúsenosti filmových a mediálnych historikov a teoretikov s filmovými a mediálnymi profesionálmi. Vzhľadom na miesto konania konferencie, dôraz tentokrát kladieme na špecifiká, ktoré priamo vyplynuli zo špecifických skúseností (v 90. rokoch takmer zlikvidovanej) slovenskej kinematografie, ktorej stabilizácia po roku 2004 sa už nevyhnutne prekryla s riešením špecifických otázok týkajúcich sa globálnych technologických zmien...

Čo si myslím o slovenskom filme... Čakáreň

Medzi októbrovými novinkami bol aj poviedkový film Pavla Korca Čakáreň. "Dokument o veľkých a malých čakaniach prináša sedem príbehov reálnych žien, ktoré spája čakáreň na Hlavnej stanici v Bratislave." Či film naplnil svoje krédo (a divácke očakávania) a ako preniesol na plátno život na Hlavnej stanici nám prezradia pedagógovia našej katedry.

Zo študentskej perspektívy – Filmový festival inakosti

Tohtoročný deviaty ročník Filmového festivalu inakosti sa konal od 21. do 25. októbra v dvoch bratislavských kinách – Kino Lumiѐre a Kino Film Europe. Reportáž z nej pripravil študent KAS Marcel Šedo.

Zo študentskej perspektívy – 16. česko-slovenská filmologická konferencia

V dňoch 15. – 18. októbra 2015 sa v Hoteli Polianka v Krpáčove konala už 16. česko-slovenská filmologická konferencia, tento raz pod názvom VLAK ZVANÝ FILM. Krátku reportáž z nej pripravil študent KAS Marcel Šedo.

Čo si myslím o slovenskom filme... Čistič

Kto by nepoznal kultovú postavu Viktora-čističa z filmu Luca Bessona Brutálna Nikita? Lenže poznáte aj Tomáša-čističa od Petra Bebjaka? Trochu ako Alex (Denis Lavant) z Milencov z Pont-Neuf, čudák a outsider so šišatou hlavou, zamilovaný do Kristíny. Čo si o Čističovi myslíme my?

Čo si myslím o slovenskom filme... True Štúr

V nedeľu 25.10.2015 Slovenská televízia odvysielala premiéru dokudrámy True Štúr. Na filme sa podieľala autorská trojica Marián Prevendarčík, Zuzana Šajgalíková a režisér Michal Baláž. Film vznikol v koprodukcii RTVS a Crazy Company pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Čo si o tomto "moderne" spracovanom Štúrovi myslíme my?

Čo si myslím o slovenskom filme... Koza

Od 10. septembra je v kinách dlhometrážny hraný debut Ivana Ostrochovského KOZA. Len deň pred slovenskou premiérou sa dostal do prestížneho výberu Európskej filmovej akadémie medzi 52 najlepších titulov európskych kinematografie uplynulého roka. Popri svetovej premiére na Berlinale získal nomináciu na Cenu pre najlepší hraný debut, do oficiálneho programu ho vybrali tri Á-čkové festivaly a počas pol ročnej festivalovej púte na štyroch kontinentoch sveta si na konto pripísal vyše desiatku medzinárodných cien. Aby toho nebolo málo, Slovenská filmová a televízna akadémia film vybrala za národného kandidáta na Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied - Oscara v kategórii cudzojazyčný film. Čo si o filme myslíme my?

Prihláste sa na konferenciu Screen Industries v Bratislave!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme Vás informovali o 5. medzinárodnej konferencii Screen Industries in East-Central Europe, ktorá sa bude konať 19. - 21. novembra 2015 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Konferencia bude pozostávať z česko-slovenského predkonferenčného panelu (19.) a medzinárodne zastúpenej hlavnej časti (20.-21.). Pozvanie za keynote speakra prijal Chuck Tryon (USA) a Mikolaj Kunicki (POL) z University of Oxford. Prihlasovanie pre anglické príspevky je otvorené do 31. augusta 2015, návrhy na prezentácie vedeckých projektov pre česko-slovenský panel, ktorých téma by mala súvisieť s témou konferencie je možné predkladať do 15. septembra 2015.  Svoje návrhy prosím posielajte na konferenčný email:cinema.transformation@gmail.com. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom call for papers, v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte osloviť na vyššie uvedenej emailovej adrese. Radi by sme Vás tiež poprosili, aby ste správu o...

Zo študentskej perspektívy - Karlovy Vary

Festivalové leto patrí aj prestížnemu filmovému festivalu v Karlových Varoch. Aj tento rok ponúkli organizátori festivalu študentom filmových škôl akreditáciu, ktorá ich približuje k filmovým profesionálom. Permanentka Industry Student neponúka len výraznú zľavu, ale najmä možnosť zúčastniť sa festivalu podobne, ako sa ho účastnia filmoví profesionáli v programe Film Industry. Táto networkingová platforma poskytuje priestor na rokovania, diskusie, prezentáciu filmových centier a národných kinematografií a samozrejme možnosť zúčastniť sa filmových projekcií. Viac informácií o oddelení Film Industry nájdete na  www.kviff.com/cs/<wbr />filmovi-profesionalove/sluzby-<wbr />pro-filmove-profesionaly Akretditáciu Student Industry využila aj študentka KAS Barbora Gvozdjaková a o svojom pobyte pripravila krátku reportáž:

Zo študentskej perspektívy – Lokal TV, Pandy, Biely les, Nekonečný príbeh dedka a babky

Po seminárnych prácach zo zimného semestra predmetu Súčasný slovenský animovaný film prinášame letné seminárky. Druhý semester sa študenti sústredili najmä na druhú generáciu absolventov i študentov VŠMU, ktorých estetika je značne odlišná od tej prvej. Ich digitálne filmy sú často realizované ako postmoderná hra s množstvom parodických filmových prvkov, s prekračovaním hraníc tabu, či smerovaním k tzv. odpadovej kinematografii - trashu. Samozrejme, nie sú také všetky filmy tejto generácie, avšak toto sú hlavné charakteristiky, ktorými druhá generácia rozšírila portfólio slovenského animovaného filmu. Nasledujúci výber študentských textov ponúka rôzne pohľady na filmy tejto generácie a približuje tak rôzne prístupy a spôsoby myslenia účastníkov kurzu. Do výberu sme zaradili aj prácu poľského študenta z programu Erasmus, ktorý navštevoval druhý semester spolu so slovenskými študentami. Naše jazyky sú príbuzné a nerobilo mu problém rozumieť...

Doplňujúce prijímačky na magisterský stupeň!

Katedra audiovizuálnych štúdií vyhlasuje doplňujúce prijímacie pohovory na magisterský stupeň. Talentovaným záujemcom, ktorí absolvovali na nejakej vysokej škole minimálne bakalársky stupeň, ponúkame filmovo-teoretické vzdelanie, v ktorom sa kombinuje zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov s dlhodobou praxou. Rozvíjať praktické schopnosti pomáha prax na medzinárodných filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Artfilm Fest…), v redakciách filmových časopisov a kinematografických inštitúciách, či zapojenie do školských projektov (festival Áčko, Visegrad Film Forum, Študentské konfrontácie… ). V rámci programu Erasmus je možné časť štúdia stráviť na partnerských univerzitách v zahraničí. Kedy a kde? Prihlášky podávajte do:17.8.2015 Pohovory sa uskutočnia: 28.8. 2015 o 10:00 na FTF VŠMU v Bratislave Podrobnejšie...

Žurnalistický workshop pod vedením Žofie Bosákovej

Fest Anča ponúka šancu vybraným účastníkom získať žurnalistickú prax na najprogresívnejšom slovenskom filmovom festivale, naučiť sa využívať sociálne média pri komunikácii podujatia a vyskúšať si redakčnú prácu v dynamickom prostredí. Deadline na prihlásenie je 20. 6. 2015. Workshop je určený záujemcom vo veku 16 - 22 rokov, študentom SŠ a VŠ (prípadne starším) - predchádzajúce skúsenosti s písaním o kultúre sú vitané! Účastník získa zdarma akreditáciu, počas festivalu napíše 2 krátke texty, ktoré budú uverejnené na festivalovom blogu. Po úspešnom absolvovaní workshopu dostane potvrdenie, ktoré môže využiť v ďalšom profesijnom rozvoji. Workshop bude prebiehať v Žiline 25. - 28.6. 2015, účastníci absolvujú redakčné stretnutia a vypracujú texty podľa zadaného harmonogramu. Je potrebné mať k dispozícii vlastný počítač. Prihlášku posielajte na adresu zofia.bosak@gmail.com. Uveďte v nej Vaše meno, priezvisko, vek, školu, mail a telefónne číslo. K prihláške priložte najlepšie svieži...

Dokumentárny film v krajinách V4

Kniha Dokumentárny film v krajinách V4 nie je len doplnkovým čítaním pre študentov rovnomenného predmetu. Prináša súhrnný pohľad na kontext  produkcie non-fiction v krajinách dnešnej Vyšehradskej štvorky od roku 1945 až do súčasnosti. Nechýba v nej reflexia monopolnej štátnej výroby v Československu, Poľsku i Maďarsku ani pozvoľné transformácie produkčného prostredia a legislatívy v týchto krajinách na konci 80. a začiatku 90. rokov. No v prvom rade kniha prináša autorské štúdie o konkrétnych filmových dielach, ale aj žánroch a trendoch, ktoré určovali podobu stredoeurópskej dokumentárnej kinematografie za posledných 70. rokov.

Zo študentskej perspektívy - Nazdravíčko! a Štyri

Predmet Súčasný slovenský animovaný film (SSAF) je výberový predmet pre študentov všetkých katedier FTF VŠMU, ktorí študujú na magisterskom stupni. Semináre zimného semestra boli zamerané na prvú generáciu animátorov, ktorá vzišla vôbec z prvej školy pre animátorov na Slovensku. V roku 1993 bola založená Katedra animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jej prví študenti a neskôr absolventi dokázali po páde Koliby nie len „udržiavať nažive“ autorský animovaný film na Slovensku, ale súčasne ho aj intenzívne rozvíjať a úspešne posunúť do nového milénia. Nasledujúce seminárne práce, ktoré boli výstupmi predmetu SSAF, sú ukážkami študentských analýz. Ján Plišnák a Michal Molnár poskytujú dvojpohľad na film v réžii Ivany Laučíkovej a Jozefa Mitaľa Nazdravíčko, Mária Nikelová analyzuje film Ivany Šebestovej Štyri.