Prihláste sa na konferenciu Screen Industries v Bratislave!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme Vás informovali o 5. medzinárodnej konferencii Screen Industries in East-Central Europe, ktorá sa bude konať 19. - 21. novembra 2015 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Konferencia bude pozostávať z česko-slovenského predkonferenčného panelu (19.) a medzinárodne zastúpenej hlavnej časti (20.-21.). Pozvanie za keynote speakra prijal Chuck Tryon (USA) a Mikolaj Kunicki (POL) z University of Oxford. Prihlasovanie pre anglické príspevky je otvorené do 31. augusta 2015, návrhy na prezentácie vedeckých projektov pre česko-slovenský panel, ktorých téma by mala súvisieť s témou konferencie je možné predkladať do 15. septembra 2015.  Svoje návrhy prosím posielajte na konferenčný email:cinema.transformation@gmail.com. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom call for papers, v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte osloviť na vyššie uvedenej emailovej adrese. Radi by sme Vás tiež poprosili, aby ste správu o...

Zo študentskej perspektívy - Karlovy Vary

Festivalové leto patrí aj prestížnemu filmovému festivalu v Karlových Varoch. Aj tento rok ponúkli organizátori festivalu študentom filmových škôl akreditáciu, ktorá ich približuje k filmovým profesionálom. Permanentka Industry Student neponúka len výraznú zľavu, ale najmä možnosť zúčastniť sa festivalu podobne, ako sa ho účastnia filmoví profesionáli v programe Film Industry. Táto networkingová platforma poskytuje priestor na rokovania, diskusie, prezentáciu filmových centier a národných kinematografií a samozrejme možnosť zúčastniť sa filmových projekcií. Viac informácií o oddelení Film Industry nájdete na  www.kviff.com/cs/<wbr />filmovi-profesionalove/sluzby-<wbr />pro-filmove-profesionaly Akretditáciu Student Industry využila aj študentka KAS Barbora Gvozdjaková a o svojom pobyte pripravila krátku reportáž:

Zo študentskej perspektívy – Lokal TV, Pandy, Biely les, Nekonečný príbeh dedka a babky

Po seminárnych prácach zo zimného semestra predmetu Súčasný slovenský animovaný film prinášame letné seminárky. Druhý semester sa študenti sústredili najmä na druhú generáciu absolventov i študentov VŠMU, ktorých estetika je značne odlišná od tej prvej. Ich digitálne filmy sú často realizované ako postmoderná hra s množstvom parodických filmových prvkov, s prekračovaním hraníc tabu, či smerovaním k tzv. odpadovej kinematografii - trashu. Samozrejme, nie sú také všetky filmy tejto generácie, avšak toto sú hlavné charakteristiky, ktorými druhá generácia rozšírila portfólio slovenského animovaného filmu. Nasledujúci výber študentských textov ponúka rôzne pohľady na filmy tejto generácie a približuje tak rôzne prístupy a spôsoby myslenia účastníkov kurzu. Do výberu sme zaradili aj prácu poľského študenta z programu Erasmus, ktorý navštevoval druhý semester spolu so slovenskými študentami. Naše jazyky sú príbuzné a nerobilo mu problém rozumieť...

Doplňujúce prijímačky na magisterský stupeň!

Katedra audiovizuálnych štúdií vyhlasuje doplňujúce prijímacie pohovory na magisterský stupeň. Talentovaným záujemcom, ktorí absolvovali na nejakej vysokej škole minimálne bakalársky stupeň, ponúkame filmovo-teoretické vzdelanie, v ktorom sa kombinuje zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov s dlhodobou praxou. Rozvíjať praktické schopnosti pomáha prax na medzinárodných filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Artfilm Fest…), v redakciách filmových časopisov a kinematografických inštitúciách, či zapojenie do školských projektov (festival Áčko, Visegrad Film Forum, Študentské konfrontácie… ). V rámci programu Erasmus je možné časť štúdia stráviť na partnerských univerzitách v zahraničí. Kedy a kde? Prihlášky podávajte do:17.8.2015 Pohovory sa uskutočnia: 28.8. 2015 o 10:00 na FTF VŠMU v Bratislave Podrobnejšie...

Žurnalistický workshop pod vedením Žofie Bosákovej

Fest Anča ponúka šancu vybraným účastníkom získať žurnalistickú prax na najprogresívnejšom slovenskom filmovom festivale, naučiť sa využívať sociálne média pri komunikácii podujatia a vyskúšať si redakčnú prácu v dynamickom prostredí. Deadline na prihlásenie je 20. 6. 2015. Workshop je určený záujemcom vo veku 16 - 22 rokov, študentom SŠ a VŠ (prípadne starším) - predchádzajúce skúsenosti s písaním o kultúre sú vitané! Účastník získa zdarma akreditáciu, počas festivalu napíše 2 krátke texty, ktoré budú uverejnené na festivalovom blogu. Po úspešnom absolvovaní workshopu dostane potvrdenie, ktoré môže využiť v ďalšom profesijnom rozvoji. Workshop bude prebiehať v Žiline 25. - 28.6. 2015, účastníci absolvujú redakčné stretnutia a vypracujú texty podľa zadaného harmonogramu. Je potrebné mať k dispozícii vlastný počítač. Prihlášku posielajte na adresu zofia.bosak@gmail.com. Uveďte v nej Vaše meno, priezvisko, vek, školu, mail a telefónne číslo. K prihláške priložte najlepšie svieži...

Dokumentárny film v krajinách V4

Kniha Dokumentárny film v krajinách V4 nie je len doplnkovým čítaním pre študentov rovnomenného predmetu. Prináša súhrnný pohľad na kontext  produkcie non-fiction v krajinách dnešnej Vyšehradskej štvorky od roku 1945 až do súčasnosti. Nechýba v nej reflexia monopolnej štátnej výroby v Československu, Poľsku i Maďarsku ani pozvoľné transformácie produkčného prostredia a legislatívy v týchto krajinách na konci 80. a začiatku 90. rokov. No v prvom rade kniha prináša autorské štúdie o konkrétnych filmových dielach, ale aj žánroch a trendoch, ktoré určovali podobu stredoeurópskej dokumentárnej kinematografie za posledných 70. rokov.

Zo študentskej perspektívy - Nazdravíčko! a Štyri

Predmet Súčasný slovenský animovaný film (SSAF) je výberový predmet pre študentov všetkých katedier FTF VŠMU, ktorí študujú na magisterskom stupni. Semináre zimného semestra boli zamerané na prvú generáciu animátorov, ktorá vzišla vôbec z prvej školy pre animátorov na Slovensku. V roku 1993 bola založená Katedra animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jej prví študenti a neskôr absolventi dokázali po páde Koliby nie len „udržiavať nažive“ autorský animovaný film na Slovensku, ale súčasne ho aj intenzívne rozvíjať a úspešne posunúť do nového milénia. Nasledujúce seminárne práce, ktoré boli výstupmi predmetu SSAF, sú ukážkami študentských analýz. Ján Plišnák a Michal Molnár poskytujú dvojpohľad na film v réžii Ivany Laučíkovej a Jozefa Mitaľa Nazdravíčko, Mária Nikelová analyzuje film Ivany Šebestovej Štyri.

Čo si myslím o slovenskom filme... Socialistický Zombi Mord

V súvislosti s uvádzaním amatérskeho filmu Socialistický Zombi Mord v kinách sa na „diskusný povrch“ vyplavili minimálne tri najvypuklejšie témy. Prvou je hodnotový rozptyl kritikov a miera objektivity hodnotenia, druhou zmysluplnosť bodového hodnotenia filmov v časopise Film.sk a treťou miesto trashovej produkcie v kinematografii. 

Prijímacie skúšky 2015

Zaujíma vás kinematografia a médiá a láka vás výskumná, žurnalistická, organizátorská alebo programovaco-dramaturgická práca v oblasti filmu a v audiovizuálnom prostredí?  Na Katedre audiovizuálnych štúdií ponúkame talentovaným záujemcom filmovo-teoretické vzdelanie, v ktorom sa kombinuje zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov s dlhodobou praxou. Vďaka kreditovému systému si vytvoríte vlastnú podobu získavania znalostí. Základ bakalárskeho štúdia (teória a dejiny filmu od jeho vzniku až po súčasnosť) si môžete rozšíriť o semináre, ktoré rozvíjajú analytické myslenie, vylepšujú prezentačné a štylistické zručnosti a zoznamujú so základmi jednotlivých filmárskych profesií (kamera, strih, dramaturgia, zvuk). Rozvíjať praktické schopnosti pomáha aj prax na medzinárodných filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Artfilm Fest…), v...

Študentské konfrontácie 2015 - hraný a animovaný film

Ďalšie tohtoročné Študentské konfrontácie sa uskutočnia 10.4.2015 v Barcu FTF VŠMU. Tentokrát vás okrem Katedry audiovizuálnych štúdií pozýva Ateliér filmovej a televíznej réžie a Ateliér animovanej tvorby. Na projekcii a reflexii študentských filmov radi privítame pedagógov, autorov filmov i širokú verejnosť. Podujatím budú sprevádzať doc. Katarína Mišíková, PhD. a Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Nové skriptá o dejinách svetového filmu!

Vysoká škola múzických umení s finančnou podporou AVF vydala elektronické skriptá Kapitoly z dejín svetového filmu. Autorky Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - vyučujúce bakalárskeho predmetu Dejiny svetového filmu - pripravili tieto skriptá pre študentov realizačných ateliérov. Skriptá sú aj pre širokú verejnosť k dispozícii na našej webovej stránke presne TU.

Študentské konfrontácie 2015 - dokumentárny film

Katedra audiovizuálnych štúdií a Ateliér dokumentárnej tvorby pozývajú dňa 27. 3. 2015 do Barca Filmovej a televíznej fakulty na ŠTUDENTSKÉ KONFRONTÁCIE - projekciu a reflexiu filmov študentov Ateliéru dokumentárnej tvorby. Moderátorkou podujatia bude filmová teoretička a pedagogička KAS doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD. Na Študetnských konfrontáciách srdečne privítame autorov filmov, študentov a pedagógov VŠMU a širokú verejnosť. Program: 8:00 projekcia (97 min) Blok 1 – Ročníkové filmy a cvičenia Potlesk, prosím (r. Eliška Anna Vojtková, 18:13 min) 100% Life (r. Marek Franko, 11:12 min) Pocit domova (r. Kristína Schnirzová, 7 min) Pokus Denis (r. Tereza Michalová, 15:37 min) Dvor (r. D. Vlnová, 7:17) Ďakujem, už mám dosť (r. Silvester Terezka, 16: 27) Medzipristátie (r. Eduard Cicha, 21 min) 9:45 projekcia (142 min) Blok 2 – Bakalárske a magisterské filmy Obedové menu (r. Simona Schurdáková, 27 min) Toto nie je hra (r. Dominik Jursa, 22 min) Lasička (r....

Ako písať o filme?

Tejto otázke sa bude venovať kritický workshop, ktorý prebehne počas Febiofestu 25. 3. o 10:00 v Kine Lumière v K2. V prednáškovej časti workshopu sa účastníci dozvedia o základných prístupoch k filmovému písaniu, ich možnostiam v rôznych typoch médií a o tom, ako prekonávať konvenčné premýšľanie o filmových dielach. Prostredníctvom analýzy recenzií a kritík sa budú zaoberať otázkami ako sa o filmoch hovorí v domácich masmédiách. V druhej časti workshopu si po projekcii krátkeho filmu účastníci overia v praxi teoretické východiská vo vlastných textoch, v diskusii, prípadne záverečnej konzultácii napísaných prác. Workshop a diskusiu povedie filmová publicistka Žofia Bosáková z Katedry audiovizuálnych štúdií. Cieľovou skupinou workshopu sú študenti stredných a vysokých (filmových) škôl, ale aj mladí záujemcovia o film. Počet účastníkov je obmedzený na 10.  Registrácia prebieha na adrese akopisatofilme@gmail.com.

Skúmame film. Môžeme hovoriť o (filmovej) vede?

Na anketovú otázku Skúmame film. Môžeme hovoriť o filmovej vede? odpovedali viac i menej vážne pedagógovia a študenti Katedry audiovizuálnych štúdií:

Študenti KAS lektormi Filmotéky Kina Lumière

Od marca 2015 začína stála spolupráca Katedry audiovizuálnych štúdií s Filmotékou – Študijnou sálou Slovenského filmového ústavu v Kine Lumière. Naši poslucháči budú lektorsky uvádzať slovenské filmy, kultivovať si tak svoje teoretické a prezentačné schopnosti a popularizovať slovenskú kinematografiu. Sledujte aktuálne programové bulletiny Filmotéky a príďte povzbudiť svojich kamarátov a spolužiakov.