Čo si myslím... o štrajku

So začiatkom semestra vstúpila časť pedagógov Katedry audiovizuálnych štúdií do solidárneho štrajku na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Prinášame ich dôvody pre toto rozhodnutie a aj pohľad študentov.

Jelena Paštéková:

Minihistorka o masle a trápnosti

Na našej škole učím od roku 1993. Čas prudkých politických, spoločenských a ekonomických transformácií. Dosť to človeku liezlo na nervy. Moja zadretá spomienka sa viaže na zmenu dlhodobej ceny masla. Z 5,50 sa zvýšila na 25 korún. Ako externistka som na VŠMU mala učiť za 2 maslá na hodinu, čo bola a je komická absurdnosť. Vnútorne sa ma to dotklo. Čert mi to našepkal, ale musela som protestovať. Dokonca tak, že som zašla za vtedajším dekanom a požiadala som ho, aby moju cenu zvýšil o 10 korún na hodinu, čím boli naplnené možnosti stále platnej socialistickej tabuľky o dohodách za vykonanú prácu. Pochopil a zvýšil. Táto smiešna situácia ma takmer priviedla na pokraj nervového zrútenia.

Tých 10 korún nezvýšilo štandard mojej rodiny s dvoma malými deťmi (necelá polovica masla), ale v hre nebola materialistická pohnútka. V dnešnom prepočte je 10 korún 0,333 eur. Išlo mi o satisfakciu, ako spieval Mick Jagger – I can´t get no, Satisfaction – a to je dôležité aj dnes. Preto som sa pridala k solidarizačnému ostrému štrajku na podporu učiteľov základných a stredných škôl. Aby bolo počuť aj môj hlas proti tomu, že sa systémovo nič nerieši už vyše 20 rokov a že vedomosti a úroveň samostatného myslenia uchádzačov o štúdium na našej škole sa prepadajú.  A že učitelia sú stále vystavení trápnosti situácie, keď musia žiadať nefungujúci systém o dôstojnosť.  

Katarína Mišíková:

Už dlhšie som so sympatiami vnímala aktivity učiteľov, ktorými upozorňovali na to, že v školstve treba toho veľa zmeniť k lepšiemu. Všetky akcie uplynulého obdobia mali nápad a zrozumiteľné posolstvo: dlhé nosy, kvapky krvi, varovaNIE, živé reťaze, svetelné reťaze, pochody… Na viacerých z nich som sa zúčastňovala ako rodič a ako človek, ktorý ctí hodnotu vzdelania a váži si ľudí, ktorí ju sprostredkujú. Preto bolo pre mňa samozrejmé, že v podpore požiadaviek učiteľov budem pokračovať nad rámec symbolických aktivít a podporných vyhlásení. Solidárny štrajk je pre mňa možnosť, ako s osobným nasadením vyjadriť súhlas s úsilím učiteľov základných a stredných škôl. Iniciatíva vysokoškolských učiteľov sformulovala 10 dôvodov, prečo štrajkovať. Stotožnená som so všetkými, pre mňa osobne sú naliehavé dva: ide mi o stavovskú lojalitu a ide mi aj o to, aby sa na našu vysokú školu hlásili rozhľadení mladí ľudia s kritickým myslením a túžbou po poznaní. Vysoké školy majú svoju vlastnú agendu, ktorú bude treba riešiť, ale aj keby sa všetko začalo len prijatím troch požiadaviek učiteľov regionálneho školstva, bol by to krok k ozdraveniu celého vnútorne previazaného vzdelávacieho systému.

Zuzana Mojžišová:

Prečo som vstúpila do štrajku? Pretože som musela. Nie, nikto pri mne nestál so zbraňou v ruke, keď som oznámenie niesla pánovi dekanovi. Musela som z presvedčenia. Z presvedčenia o tom, že človek by nemal byť len sapiens, ale aj politicus. Prejavovať sa angažovane a politicky a občiansky nepovažujem za právo, ale za povinnosť každého z nás. A myslím, že povinnosťou je aj vnímať bezbrannejších a stavať sa na ich stranu. Školstvo nie je v dobrej kondícii a treba dvíhať hlas na jeho obranu.

Matej Sotník, 1. ročník:

Pre mňa je kľúčové, že Iniciatíva nie je zastrešená odbormi. Je to takmer mesiac od začiatku štrajku, čo je pozitívne. Ten posledný skončil po troch dňoch :). Hoci je Slovensko v zahraničí vnímané ako krajina, ktorá úspešne zvládla ekonomickú transformáciu a prechod k demokracii, sebavedomie a arogancia vládnucej strany sa podobajú na časy, ktoré predznamenávali opak. A to sebavedomie nenarástlo len kvôli dobre známej voličskej základni. Nie je tak celkom pravda, že populizmus ide do ucha len tejto skupine, preto je zásadné, aby bolo slovenské školstvo a všetky jeho úrovne aj kriticky tvorivým priestorom. A že sa zapojili aj viaceré vysoké školy? V rámci solidarity a stotožnení sa s ideami štrajku, a napokon aj pre ich podstatnú participáciu na probléme slovenského školstva, si myslím, že to bol prirodzený a nevyhnutný krok. Tie, ktoré sa doposiaľ nezapojili alebo tak nezamýšľajú, nech sa neskôr nečudujú, že budú vnímané nie ako inštitúcie slobodného myslenia, ale ako inštitúcie nekritické voči vládnucej moci.