Doplňujúce prijímačky na magisterský stupeň!

Katedra audiovizuálnych štúdií vyhlasuje doplňujúce prijímacie pohovory na magisterský stupeň.

Talentovaným záujemcom, ktorí absolvovali na nejakej vysokej škole minimálne bakalársky stupeň, ponúkame filmovo-teoretické vzdelanie, v ktorom sa kombinuje zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov s dlhodobou praxou. Rozvíjať praktické schopnosti pomáha prax na medzinárodných filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Artfilm Fest…), v redakciách filmových časopisov a kinematografických inštitúciách, či zapojenie do školských projektov (festival Áčko, Visegrad Film Forum, Študentské konfrontácie… ). V rámci programu Erasmus je možné časť štúdia stráviť na partnerských univerzitách v zahraničí.

 

Kedy a kde?

Prihlášky podávajte do:17.8.2015

Pohovory sa uskutočnia: 28.8. 2015 o 10:00 na FTF VŠMU v Bratislave

 

Podrobnejšie informácie nájdete na:

profil absolventa KAS kas.vsmu.sk/katedra/o-katedre/

Na katedrovom facebooku https://www.facebook.com/pages/KinofilM/428080483941605  sledujte aktuálne dianie a na webe kas.vsmu.sk  sa môžete zoznámiť s projektmi, na ktorých pracujeme, nájsť informácie o pedagógoch a predmetoch.