Filmová kritika v digitálnom veku

Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 
v spolupráci s Českým centrom v Bratislave 
a časopisom Kinečko 
pozýva na diskusiu 

Filmová kritika v digitálnom veku 

Panelová diskusia o súčasných podmienkach a nových výzvach filmovej kritiky 

v kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2 
dňa 22. februára 2016, 16:00 hod. 

Filmová kritika prešla za posledné dve desaťročia zásadnými transformáciami. Ako tieto zmeny ovplyvnili praktickú prevádzku filmovej kritiky na rôznych platformách? Dokáže prežiť nezávislá filmová kritika bez podpory z verejných zdrojov? Čo má byť v čase presýtenia informáciami prioritou filmovej kritiky a z akých pozícií si môže nárokovať štatút autority? O týchto a príbuzných otázkach budú s moderátormi Katarínou Mišíkovou (Katedra audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU) a Michalom Michalovičom (Výskumné oddelenie SFÚ) diskutovať: 

Daniel Bernát 
šéfredaktor časopisu Film.sk, Slovenský filmový ústav

Kamil Fila 
filmový kritik, www.jestevestsikritik.cz

František Gyarfáš 
filmový kritik a filozof internetu, Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského 

Miloš Krekovič 
redaktor oddelenia kultúry, Denník N 

Eva Križková 
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV a šéfredaktorka časopisu Kinečko 

Srdečne Vás pozývame na aktívnu účasť! 

Diskusia sa koná v rámci projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0797-12.