Katedra audiovizuálnych štúdií sa pripája k Iniciatíve vysokoškolských učiteľov

Milí  študenti, 

pravdepodobne ste zaregistrovali vznik Iniciatívy vysokoškolských učiteľov, ktorá sa rozhodla prevziať štrajkovú štafetu po učiteľoch základných a stredných škôl. K tejto iniciatíve sa pridali aj niektorí Vaši pedagógovia, a preto by som Vás rada priamo informovala o tom, ako to ovplyvní začiatok letného semestra. 

K solidárnemu štrajku sme sa pridali preto, lebo veríme, že školstvu treba pomôcť a chceme to urobiť s osobným nasadením. Okrem stavovskej lojality však cítime aj lojalitu k Vám a našej škole, a preto sme sa rozhodli, že počas štrajku nezrušíme výuku. Na Katedre audiovizuálnych štúdií sa 15. 2. riadne začne semester a všetky prednášky a semináre sa budú konať podľa rozvrhu. Okrem povinných syláb sa však s Vami chceme počas trvania štrajku, a ideálne aj po ňom, baviť o tom, ako možno pomôcť nášmu školstvu aj našej vlastnej škole. Ide o vážne veci, ktoré sa nás všetkých bytostne dotýkajú.

V pondelok 15. 2. o 11:30 sa stretávame vo vestibule FTF VŠMU, aby sme Vás osobne informovali o našej iniciatíve a odpovedali na Vaše otázky. Ak prídete s vlastnými nápadmi, radi sa necháme inšpirovať. Príďte a ozvite sa.