Prihláste sa na konferenciu Screen Industries v Bratislave!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

radi by sme Vás informovali o 5. medzinárodnej konferencii Screen Industries in East-Central Europe, ktorá sa bude konať 19. - 21. novembra 2015 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Konferencia bude pozostávať z česko-slovenského predkonferenčného panelu (19.) a medzinárodne zastúpenej hlavnej časti (20.-21.). Pozvanie za keynote speakra prijal Chuck Tryon (USA) a Mikolaj Kunicki (POL) z University of Oxford.

Prihlasovanie pre anglické príspevky je otvorené do 31. augusta 2015, návrhy na prezentácie vedeckých projektov pre česko-slovenský panel, ktorých téma by mala súvisieť s témou konferencie je možné predkladať do 15. septembra 2015. 

Svoje návrhy prosím posielajte na konferenčný email:cinema.transformation@gmail.com.

Bližšie informácie sú uvedené v priloženom call for papers, v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte osloviť na vyššie uvedenej emailovej adrese. Radi by sme Vás tiež poprosili, aby ste správu o konferencii šírili ďalej, medzi svojimi kolegami a študentmi. 

S prianím úspešného začiatku akademického roka,

SIECE 2015