Prijímacie skúšky 2015

Unikátne spojenie filmovej teórie a praxe ponúka Katedra audiovizuálnych štúdií (KAS)

Zaujíma vás kinematografia a médiá a láka vás výskumná, žurnalistická, organizátorská alebo programovaco-dramaturgická práca v oblasti filmu a v audiovizuálnom prostredí? 

Na Katedre audiovizuálnych štúdií ponúkame talentovaným záujemcom filmovo-teoretické vzdelanie, v ktorom sa kombinuje zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov s dlhodobou praxou.

Vďaka kreditovému systému si vytvoríte vlastnú podobu získavania znalostí. Základ bakalárskeho štúdia (teória a dejiny filmu od jeho vzniku až po súčasnosť) si môžete rozšíriť o semináre, ktoré rozvíjajú analytické myslenie, vylepšujú prezentačné a štylistické zručnosti a zoznamujú so základmi jednotlivých filmárskych profesií (kamera, strih, dramaturgia, zvuk). Rozvíjať praktické schopnosti pomáha aj prax na medzinárodných filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Artfilm Fest…), v redakciách filmových časopisov a kinematografických inštitúciách, či zapojenie do školských projektov (festival Áčko, Visegrad Film Forum, Študentské konfrontácie… ). V rámci programu Erasmus je možné časť štúdia stráviť na partnerských univerzitách v zahraničí.

 

Kedy a kde?

 

Audiovizuálne štúdiá sa študujú ako 3-ročný bakalársky denný s možnosťou nadväzujúceho 2-ročného magisterského programu.

Konzultácie k prijímacím pohovorom budú 17. apríla 2015 o 10:00 hod.

 

Prihlášky podávajte do:

bakalárske štúdium: 7. mája 2015

magisterské štúdium: 30. apríla 2015

 

Pohovory sa uskutočnia:

bakalárske štúdium: 8. – 9. júna 2015

magisterské štúdium: 1. júla 2015

 

Podrobnejšie informácie nájdete na:

http://ftf.vsmu.sk/files/PROSPEKTY_2015-16_AUDIOVIZUALNE%20STUDIA.pdf

http://ftf.vsmu.sk/files/AS%20Prospekt%20prijimacky%20Mgr.pdf

 

Na katedrovom facebooku www.facebook.com/pages/KinofilM/428080483941605  sledujte aktuálne dianie a na webe kas.vsmu.sk  sa môžete zoznámiť s projektmi, na ktorých pracujeme, nájsť informácie o pedagógoch a predmetoch.