Prijímacie skúšky

Katedra audiovizuálnych štúdií pozýva na júnové prijímačky na bakalársky stupeň.

Zaujímate sa o dianie v kinematografii a chceli by ste svoju záľubu v budúcnosti pretaviť do výskumnej, žurnalistickej, organizátorskej alebo programovaco-dramaturgickej práce v oblasti filmu a spoznať ľudí, ktorí sa pohybujú v audiovizuálnom prostredí?

Na Katedre audiovizuálnych štúdií ponúkame talentovaným záujemcom filmovo-teoretické vzdelanie, v ktorom sa kombinuje zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov s dlhodobou praxou.

Vďaka kreditovému systému si vytvoríte vlastnú podobu získavania znalostí. Základ bakalárskeho štúdia (teória a dejiny filmu od jeho vzniku až po súčasnosť) si môžete rozšíriť o semináre, ktoré rozvíjajú analytické myslenie, vylepšujú prezentačné a štylistické zručnosti a zoznamujú so základmi jednotlivých filmárskych profesií (kamera, strih, dramaturgia, zvuk). Rozvíjať praktické schopnosti pomáha aj prax na filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Artfilm Fest...) v redakciách filmových časopisov a kinematografických inštitúciách. V rámci programu Erasmus je možné časť štúdia stráviť na partnerských univerzitách v zahraničí.

 

Kedy a kde?

Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá sa študuje ako 3-ročný bakalársky denný s možnosťou nadväzujúceho 2-ročného magisterského programu.

Konzultácie k prijímacím pohovorom budú 12. apríla 2014 o 10:00 hod.

Prihlášky podávajte do 9. mája 2014.

Domáce úlohy posielajte do 22. mája 2014.

Pohovory sa uskutočnia 9. – 10. júna 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://ftf.vsmu.sk/node/8986

a kas.vsmu.sk/katedra/prijimacky/

 

Aktuálne dianie sledujte na katedrovom facebooku https://www.facebook.com/pages/KinofilM/428080483941605 .