Študentské konfrontácie 2013

Katedra audiovizuálnych štúdií - Ateliér filmovej a televíznej réžie – Ateliér dokumentárnej tvorby Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave pozývajú vo štvrtok 19. decembra 2013 v kinosále FTF VŠMU na Svoradovej 2 na prezentáciu a kritickú reflexiu študentskej tvorby.

 

ŠTUDENTSKÉ KONFRONTÁCIE 2013 - program

 

8:00 – 10:00               Projekcia I.

 

                                   Bakalárske filmy Ateliéru dokumentárnej tvorby

                                   Tereza Michalová: Nosič (14:41  min.)

                                   Veronika Seppová: Portrét lenivých mozgov (15:41 min.)

                                   Ivana Hucíková: Tele Vízia (17:33 min.)

 

                                   Magisterské filmy Ateliéru filmovej a televíznej réžie

                                   Adam Felix: Checkpoint (32 min.)

                                   Slavomír Zrebný: Ivan a Sofia (40 min.)

 

10:30 – 11:30             Prezentácie reflexií poslucháčov Katedry audiovizuálnych štúdií

                                   Diskusia (moderujú Mgr. art. Zuzana Mojžišová, PhD.

                                                a doc. Katarína Mišíková, PhD.)

 

                                   Alexandra Gabrižová: Nosič

                                   Mária Miniariková: Portrét lenivých mozgov

                                   Lea Krišková: Tele Vízia

                                   Ján Plišnák: Checkpoint

                                   Verona Dubišová: Ivan a Sofia

 

 12:00 – 14:00             Projekcia II

 

                                   Magisterské filmy Ateliéru dokumentárnej tvorby

                                   Robert Rampáček: Jonatán - 18:04
                                   Marek Urban: Film ako dokument - 27:37

                                   Tomáš Prištiak: Tisíce modlitieb - 36:11
                                   Lena Hashimoto: Atómka - 39:21

 

14:30 – 15:30             Prezentácie reflexií poslucháčov Katedry audiovizuálnych štúdií

                                   Diskusia (moderuje doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD.)

 

                                   Marek Kuzmin: Jonatán

                                   Martina Červenková: Film ako dokument

                                   Katarína Kováčová: Tisíce modlitieb

                                   Bronislava Beňová: Atómka

 

Študentské konfrontácie sú organizované členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989“