Študentské konfrontácie 2014

Katedra audiovizuálnych štúdií - Ateliér filmovej a televíznej réžie – Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave aj tento semester pozývajú na prezentáciu a kritickú reflexiu študentskej tvorby. Študentské konfrontácie sa uskutočnia v utorok 29. apríla 2014 v Barcu FTF VŠMU na Svoradovej 2.

Filmy sa budú premietať od 13:00 a následne o 17:00 sa uskutoční  diskusia k filmom s diskusnými príspevkami študentov Katedry audiovizuálnych štúdií.

Srdečne pozývame na Študetnské konfrontácie autorov filmov, študentov a pedagógov VŠMU a širokú verejnosť.

 

ŠTUDENTSKÉ KONFRONTÁCIE 2014 – program

13:00 projekcia filmov

           Dobrý človek (r. C. Molnár, 2013)

           Krehkosť (r. M. Hnát, 2013)

           Pravá a ľavá (r. B. Gomolčák, 2013)

           Nedolapiteľní (r. M. Pusztay, 2013)

           Oslava (r. P. Čižmár, 2013)

           Orfeova pieseň (r. R. Gregorička, 2013)

           Rodina (r. D. Pastirčáková, 2013)

17:00 Prezentácie reflexií poslucháčov Katedry audiovizuálnych štúdií a diskusia (moderuje doc. Katarína Mišíková, PhD.)

 

Študentské konfrontácie sú organizované členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989“