Užitočné informácie k prijímacím skúškam

Máš záujem o študijný program Audiovizuálne štúdiá? Ponúkame bližšie informácie k dennému štúdiu na bakalárskom a magisterskom stupni v akademickom roku 2016/2017.

Bude ma to zaujímať?

Samozrejme - ak sa chceš venovať  kinematografii a médiám a láka ťa výskumná, žurnalistická, organizátorská alebo programovaco-dramaturgická práca v audiovizuálnom prostredí.

Kde budem študovať?

Filmová a televízna fakulta sa nachádza v centre Bratislavy. Katedra ponúka zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov.

Ako prebieha štúdium?

Vďaka kreditovému systému si vytvoríš vlastnú podobu rozvrhu. Základ bakalárskeho štúdia (teória a dejiny filmu od jeho vzniku až po súčasnosť) si môžeš rozšíriť o semináre, ktoré rozvíjajú analytické myslenie, vylepšujú prezentačné a štylistické zručnosti.

A čo kontakt s praxou?

Rozvíjať praktické schopnosti pomáha aj prax na medzinárodných filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Artfilm Fest), v redakciách filmových časopisov a kinematografických inštitúciách, či zapojenie do školských projektov (festival Áčko, Visegrad Film Forum, Študentské konfrontácie). V rámci programu Erasmus je možné časť štúdia stráviť na partnerských univerzitách v zahraničí.

Koľko rokov budem študovať?

Audiovizuálne štúdiá sa študujú ako 3-ročný bakalársky denný s možnosťou nadväzujúceho 2-ročného magisterského programu.

Kedy sú konzultácie k prijímačkám a čo sa na nich dozviem?

16. 4. 2016, 10:00 hod

Dozvieš sa tipy, ako napísať čo najlepší rozbor filmu, akú stratégiu zvoliť na ústne pohovory a v akom rozsahu sa pripraviť na všeobecný test.

Dokedy mám podať prihlášku?

bakalárske štúdium: 6. 5. 2016

magisterské štúdium:  27. 4. 2016

Kedy mám prísť na pohovory ?

Na bakalárske štúdium: 6. - 7. 6. 2016

Na magisterské štúdium:  29. 6. 2016

Kde nájdem ďalšie informácie?

Na katedrovom facebooku @Katedra audiovizuálnych štúdií alebo webe http://kas.vsmu.sk  , kde spoznáš projekty, na ktorých pracujeme, nájdeš informácie o pedagógoch KAS, s ktorými sa budeš stretávať a ich predmetoch. Neváhaj nás kontaktovať na adrese kas.ftf.vsmu@gmail.com , pokiaľ sa chceš dozvedieť ešte viac!