Zo študentskej perspektívy - Nazdravíčko! a Štyri

Predmet Súčasný slovenský animovaný film (SSAF) je výberový predmet pre študentov všetkých katedier FTF VŠMU, ktorí študujú na magisterskom stupni. Semináre zimného semestra boli zamerané na prvú generáciu animátorov, ktorá vzišla vôbec z prvej školy pre animátorov na Slovensku. V roku 1993 bola založená Katedra animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jej prví študenti a neskôr absolventi dokázali po páde Koliby nie len „udržiavať nažive“ autorský animovaný film na Slovensku, ale súčasne ho aj intenzívne rozvíjať a úspešne posunúť do nového milénia.

Nasledujúce seminárne práce, ktoré boli výstupmi predmetu SSAF, sú ukážkami študentských analýz. Ján Plišnák a Michal Molnár poskytujú dvojpohľad na film v réžii Ivany Laučíkovej a Jozefa Mitaľa Nazdravíčko, Mária Nikelová analyzuje film Ivany Šebestovej Štyri.

Michal Molnár - Nazdravíčko! (2005)

Ján Plišnák - Nazdravíčko! (2005)

Mária Nikelová - Štyri (2007)