Žurnalistický workshop pod vedením Žofie Bosákovej

Fest Anča ponúka šancu vybraným účastníkom získať žurnalistickú prax na najprogresívnejšom slovenskom filmovom festivale, naučiť sa využívať sociálne média pri komunikácii podujatia a vyskúšať si redakčnú prácu v dynamickom prostredí.


Deadline na prihlásenie je 20. 6. 2015.


Workshop je určený záujemcom vo veku 16 - 22 rokov, študentom SŠ a VŠ (prípadne starším) - predchádzajúce skúsenosti s písaním o kultúre sú vitané! Účastník získa zdarma akreditáciu, počas festivalu napíše 2 krátke texty, ktoré budú uverejnené na festivalovom blogu. Po úspešnom absolvovaní workshopu dostane potvrdenie, ktoré môže využiť v ďalšom profesijnom rozvoji.


Workshop bude prebiehať v Žiline 25. - 28.6. 2015, účastníci absolvujú redakčné stretnutia a vypracujú texty podľa zadaného harmonogramu. Je potrebné mať k dispozícii vlastný počítač.


Prihlášku posielajte na adresu zofia.bosak@gmail.com. Uveďte v nej Vaše meno, priezvisko, vek, školu, mail a telefónne číslo. K prihláške priložte najlepšie svieži text (do 1800 znakov vrátane medzier), v ktorom sa dozvieme o vašom vzťahu k animovaným filmom, videoklipom či seriálom, Stanici Žilina-Záriečie alebo k filmovým festivalom.


Žofia Bosáková (lektorka workshopu, doktorandka KAS)
študovala audiovizuálne štúdiá, už niekoľko rokov pravidelne publikuje v médiách o filme, od festivalových denníkov po odborne zamerané publikácie. Rovnako má bohaté skúsenosti z dramaturgie a PR kultúrnych podujatí. Bola organizátorkou medzinárodného vzdelávacieho a networkingového podujatia Visegrad Film Forum. Podieľala sa na fungovaní FK 35mm na Filmovej a televíznej fakulte. Pôsobí v odborných komisiách Audiovizuálneho fondu a príležitostne spolupracuje s domácimi filmovými festivalmi.