Zo študentskej perspektívy – Lokal TV, Pandy, Biely les, Nekonečný príbeh dedka a babky

Po seminárnych prácach zo zimného semestra predmetu Súčasný slovenský animovaný film prinášame letné seminárky. Druhý semester sa študenti sústredili najmä na druhú generáciu absolventov i študentov VŠMU, ktorých estetika je značne odlišná od tej prvej. Ich digitálne filmy sú často realizované ako postmoderná hra s množstvom parodických filmových prvkov, s prekračovaním hraníc tabu, či smerovaním k tzv. odpadovej kinematografii - trashu. Samozrejme, nie sú také všetky filmy tejto generácie, avšak toto sú hlavné charakteristiky, ktorými druhá generácia rozšírila portfólio slovenského animovaného filmu. Nasledujúci výber študentských textov ponúka rôzne pohľady na filmy tejto generácie a približuje tak rôzne prístupy a spôsoby myslenia účastníkov kurzu. Do výberu sme zaradili aj prácu poľského študenta z programu Erasmus, ktorý navštevoval druhý semester spolu so slovenskými študentami. Naše jazyky sú príbuzné a nerobilo mu problém rozumieť...

Zo študentskej perspektívy - Nazdravíčko! a Štyri

Predmet Súčasný slovenský animovaný film (SSAF) je výberový predmet pre študentov všetkých katedier FTF VŠMU, ktorí študujú na magisterskom stupni. Semináre zimného semestra boli zamerané na prvú generáciu animátorov, ktorá vzišla vôbec z prvej školy pre animátorov na Slovensku. V roku 1993 bola založená Katedra animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jej prví študenti a neskôr absolventi dokázali po páde Koliby nie len „udržiavať nažive“ autorský animovaný film na Slovensku, ale súčasne ho aj intenzívne rozvíjať a úspešne posunúť do nového milénia. Nasledujúce seminárne práce, ktoré boli výstupmi predmetu SSAF, sú ukážkami študentských analýz. Ján Plišnák a Michal Molnár poskytujú dvojpohľad na film v réžii Ivany Laučíkovej a Jozefa Mitaľa Nazdravíčko, Mária Nikelová analyzuje film Ivany Šebestovej Štyri.

Čo si o slovenskom filme myslia zahraniční študenti?

FTF VŠMU ponúka pre zahraničných študentov z programu Erasmus jednosemestrálny kurz v Anglickom jazyku a Katedra audiovizuálnych štúdií zabezpečuje predmet Dejiny slovenskej kinematografie. Podmienkou jeho úspešného ukončenia je odovzdanie eseje o jednom z odpremietaných slovenských filmov. Tri najzaujímavejšie práce zo zimného semestra 2014 si môžete prečítať nižšie. Reflektujú filmy Rodná zem (1953), Slnko v sieti (1962)  a Odchádza človek (1969).
<< Prvé < Predošlé 1-15 16-30 31-33 Ďalšie > Posledné >>