Frame 1/2021 - editoriál

Na krátke uvítanie

Asi by to tak malo byť, že študentský časopis vedú študenti. Vraciame sa tak späť k akejsi prapodstate. Náš katedrový časopis Frame prestáva po rokoch pôsobiť na pôde filmologického časopisu Kino-Ikon. Presúvame sa do online priestoru, no raz, ak budú finančné prostriedky a chuť, sa snáď znova ukážeme v papierovej podobe.

Témou aktuálneho čísla, ktorého príspevky budú najprv postupne vychádzať na tomto mieste - na webstránke Katedry audiovizuálnych štúdií, sú minority. Študenti katedry prinesú mozaiku pohľadov na rozličné skupiny minorít a ich zobrazovanie vo filme.

Impulz k téme sa zrodil v súvislosti s jedným krátkym dokumentárnym filmom, ktorý som náhodou objavila v distribučnom liste v archíve SFÚ – Nezapomeňte na tohle děvčátko (1960).[1] Utkvela mi jedna jeho veta, konkrétne staré rómske príslovie: Všetci ľudia pod slnkom majú rovnako tmavý tieň. Obzrime sa teda za tie naše a spoločne sa kriticky pozrime na stereotypy, predsudky, ale i empatiu v audiovizuálnom svete.

Dúfam, že vás náš nový Frame osloví. Vo vizuále čísla sú použité práce Lindy Olejárovej, študentky druhého ročníka maliarstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V sérii malieb No data (2021) prezentuje príbeh Mozambičana Tomasa, s ktorým niekoľko rokov komunikuje prostredníctvom Facebooku. Tomasovou jedinou túžbou je žiť v Európe, Olejárová sa inšpiruje jeho fotografiami a interpretáciou sa snaží zachytiť jeho odchod z chudoby či adaptovanie sa na slovenskú kultúru.

Prajem Vám príjemný čitateľský aj vizuálny zážitok.

Zuzana Goleinová

 


[1] Je to prvý film, ktorý priamo tematizuje rómske utrpenie v koncentračnom tábore v Letoch. Dostupný je i online na: https://www.youtube.com/watch?v=tpFpoJfRyzo (16. 5. 2020).

Obsah

Barbora Nemčeková - Krotké a nežné proti mocným

Nina Nováková - Hľadanie svojej menšiny

Nina Ulická - Cesta ven

Matej Ambroš - Na veľký strom postačí aj malá

Zuzana Goleinová - „Človek z majority vidí iné veci“ - rozhovor s Marekom Šulíkom

Študentské konfrontácie - Výber z textov Študentských konfrontácií recenzujúcich dokumentárne filmy o minoritách.

  • 33 krokú (2020, réžia Šimon Domček) 
  • Božie dieťa (2020, réžia Matúš Ďuraňa)
  • Deti víchrice (2020, réžia Dominika Kováčová)
  • Hľadanie spoločnej kompozície (2020, réžia Peter Podolský)

PDF verzia časopisu: