Obrazy (proti) extrémizmu

Edukačno-edičný projekt Obrazy (proti) extrémizmu je bezprostrednou reakciou pedagógov Katedry audiovizuálnych štúdií na vzostup pravicového extrémizmu, ktorý do našej spoločnosti zasieva strach, agresivitu, xenofóbne a homofóbne prejavy a svojimi zjednodušenými populistickými receptami si získava sympatie najmä mladej generácie. Nápad vznikol spontánne po parlamentných voľbách v marci 2016 a vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu a spolupráci so Slovenským filmovým ústavom sme rozbehli prípravné práce, ktorých výsledkom je vydanie 2-DVD, určeného najmä pre študentov a pedagógov všetkých typov stredných škôl.

Zámerom projektu je posilnenie historického povedomia študentov, scitlivenie vnímania a porozumenia starým aj novým reprezentáciám kľúčových tém, akými sú: mediálna manipulácia, rasová a etnická neznášanlivosť, nacionalizmus, strach zo sexuality a inakosti, náboženská intolerancia, holokaust, politická moc a život v exile. V neposlednom rade ide aj o popularizáciu slovenského non-fiction filmu, o medzigeneračný dialóg filmov vyrobených slovenskými dokumentaristami v rokoch 1946 až 1989 a filmami študentov FTF VŠMU vytvorenými po roku 1995.

Tieto dve línie projektu, jednak sprístupnenie starých, archívnych filmov, ktoré doteraz nevyšli na DVD, ani ich nie je možné vidieť v bežnej distribúcii, jednak predstavenie študentských filmov, ktoré svojím nezaťaženým pohľadom aktualizujú spoločensky pálčivé témy a majú tak potenciál osloviť práve mladých divákov, považujeme za dôležité pri ilustrovaní historického posunu v reprezentácii daných tém, v opakovaní či prekonávaní predsudkov a stereotypov. Aké prostriedky používala propaganda po „Víťaznom februári“ a aké v období „mečiarizmu“? Ako sa konštruovala realita pri zobrazení rómskeho obyvateľstva v 50. rokoch 20. storočia a ako sa dnes pristupuje k neriešenej téme chudoby a sociálneho vylúčenia Rómov? Tieto a podobné otázky zodpovie DVD príručka s textami – dobovým kontextom, analýzami vybraných filmov, témami do diskusie, odporúčanou literatúrou a filmografiou.

Pedagógovia, ktorí máte záujem o DVD, kontaktujte nás na adrese: kas.ftf.vsmu@gmail.com.

Kde všade sme prezentovali projekt Obrazy (proti) extrémizmu:

Na letnom filmovom seminári 4 živly v Banskej Štiavnici, 12. 8. 2016

Budíček s extrémizmom – pásmo študentských filmov s filmovou historičkou a pedagogičkou FTF VŠMU Evou Filovou

http://www.4zivly.sk/projekcie/361/437/budicek-s-extremizmom-pasmo-filmov/detail_templateSample

 

Na podujatí Nadácie otvorenej spoločnosti „Otvorene: o ľudských právach inak“, 25. 10. 2016 v Café Berlinka, Bratislava

Film ako továreň na realitu – s filmovou teoretičkou a pedagogičkou FTF VŠMU Katarínou Mišíkovou

http://osf.sk/pribehy/otvorene-o-ludskych-pravach-inak/

 

V študentskom časopise Frame 2016, č. 2, ktorý sme celý venovali téme Extrémizmu

http://ftf.vsmu.sk/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/FRAME_2016_2.pdf

 

Na Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest, 5. 3. 2017 v kine Lumière

Obrazy (proti) extrémizmu – pásmo zo slovenských archívnych a študentských filmov s Evou Filovou

http://febiofest.sk/o-tisovi-aj-o-slovenskych-brancoch-obrazy-proti-extremizmu/

http://febiofest.sk/production/obrazy-proti-extremizmu/

 

Na 25. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach

19. júna 2017 o 10:00 v kine Úsmev

Obrazy (proti) extrémizmu: Mediálna manipulácia
lektorský úvod: Katarína Mišíková / Martin Ciel

Filmy:
Lož má krátke vlny, František Kudláč – Jiří Hečl, 1949
Taká malá propaganda, Marek Kuboš, 2001

 

21. júna 2017 o 10:00 v kine Úsmev

Obrazy (proti) extrémizmu: Nacionalizmus v nás   
lektorský úvod: Eva Filová

Filmy:
Maličká ríša, Antonín Navrátil, 1964
Toto nie je hra, Dominik Jursa, 2014

https://cinepass.sk/aff/sk/tickets

V pondelok aj v stredu plná kinosála kina Úsmev. Ďakujeme Artfilmu za pozvanie a kolegovi Martinovi Cielovi za pohotovú výpomoc!

 

Na Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest 2018

18. 3. 2018 v kine Lumière
Obrazy (proti) extrémizmu – pásmo zo slovenských archívnych a študentských filmov so Zuzanou Mojžišovou na témy: 
rasová a etnická neznášanlivosť a holokaust
febiofest.sk/production/obrazy-proti-extremizmu-2/

19. 3. v DK Zrkadlový háj a 20. 3. v kine Lumière
dve prednášky pre stredoškolákov s Katarínou Mišíkovou na tému: mediálna manipulácia.
Foto: Robert Tappert pre MFFK Febiofest

Počas Týždňa slovenského filmu 2019

11. 4. 2019 v kine Lumière

Projekt a DVD predstavili Eva Filová a Zuzana Mojžišová a premietli sa slovenské dokumentárne filmy:
Intolerancia, r. Ladislav Kudelka, 1969
O troch dňoch v Jasovskom kláštore, r. Peter Kerekes, 1996
Aby sme v pokoji žili, r. Viktor Kubal, 1946
Hľadanie ilúzií, r. Sahraa Karimi, 2005

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-313329

V Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach

29.4.2019 v Spišskej Novej Vsi

30.4.2019 v Michalovciach

Viac o prednáškach na https://www.terraincognita.sk/sk/vzdelavanie-o-medialnej-manipulacii-pre-stredoskolakov-z-kosickeho-kraja