Albert Marenčin

"Snažili sme sa angažovať čo najširší okruh tvorivých pracovníkov, aby pozdvihli slovenský film z rutiny na vyšší stupeň, na niečo, čo by ďaleko prevyšovalo remeslo. Myslím, že sa nám to vcelku podarilo."

Videoukážka rozhovoru s Albertom Marenčinom:

Celý rozhovor so scenáristom a dramaturgom Albertom Marenčinom: