Dušan Roll

"Filmová tvorba mala vynikajúcich odborníkov na všetky profesie. Niektorí z nich však nemohli robiť, lebo, dajme tomu, chodili do kostola. A čo ja mám s tým, že chodia do kostola, keď boli vynikajúci odborníci? Aj takéto prípady tam boli." 

Celý rozhovor s riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby Dušanom Rollom: