Eduard Grečner

"Balázsov a Chrobákov scenár som dovtedy nepoznal, objavil som ho až pri triedení knižnice, ktoré som vykonával ako lektor. Chrobákova próza ma zaujala ešte ako gymnazistu,  fascinovala ma svojou novosťou podania rovnako ako celá slávna etapa „lyrizovanej prózy“ (Švantner, Figuli, Červeň). Je to podľa mňa najsilnejšie obdobie slovenskej prózy nasýtenej poéziou domácej proveniencie. Vtedy som ešte nevedel, že ju raz budem filmovo interpretovať a ako ma to pohltí."

Videoukážka rozhovoru s Eduardom Grečnerom:

Celý rozhovor s režisérom Eduardom Grečnerom: