Helena Slavíková-Rabarová

"...scenár a réžia animovaného filmu sú prakticky neoddeliteľné. Vidím to v ich vnútornej spätosti, v spätosti medzi témou a formovým materiálom. To znamená tým, v čom sa téma realizuje. V čom sa zviditeľňuje."

Celý rozhovor s animátorkou, dramaturgičkou a režisérkou Helenou Slavíkovou-Rabarovou: