Juraj Lexmann

"Problematika procesu synchronizácie v dokumentárnej tvorbe, v spravodajskej tvorbe mi je blízka. Rád o nej rozprávam. Dokonca som presvedčený, že v periodizácii filmového umenia bol prechod z optického záznamu na magnetický epochálnym medzníkom. Keď sa začali používať postsynchróny a magnetický záznam, veľa vecí sa uvoľnilo a režisérom sa naskytla úplne nová dimenzia práce so zvukom, čo kontaktný zvuk pri optickom zázname a ateliérovom snímaní veľmi neumožňoval."

Videoukážka rozhovoru s hudobným skladateľom, teoretikom a režisérom Jurajom Lexmannom:

Celý rozhovor s hudobným skladateľom, teoretikom a režisérom Jurajom Lexmannom: