Juraj Steiner

"Maskér by mal ísť pripravený, mal by proste mať prečítaný scenár, mal by mať nejaký názor, ktorý si vie zdôvodniť a to remeselné doňho vniesť. Je dôležité vedieť, prečo a aj ako. Osobne by som to najmä mladším kolegom odporučil, aby si to osvojili, že treba vedieť prečo to robíme. Hlavne u tých vizážistov je to tak, že majú na starosť pomôcť ľuďom, aby sa optimalizoval ich zovňajšok, a teda sú to veľmi užitoční ľudia. Ale maskéri, ktorí pracujú na filmoch, robia často aj opačnú vec, že tých ľudí musia nejako prispôsobiť situácii, ktorú práve stvárňujú, teda nemusí to byť optimalizácia."

Videoukážka rozhovoru s umeleckým maskérom Jurajom Steinerom:

Celý rozhovor s umeleckým maskérom Jurajom Steinerom: