Otto Geyer

"...bábková animácia, ktorá je podľa mňa podobná ako nakrúcanie hraného filmu. Dokonca si myslím, že možno ešte zložitejšia, lebo všetko sa odohráva na malej ploche. Nehovorím, že vo veľkom priestore, v ateliéri alebo pri hranom filme, má kameraman ľahkú úlohu – ale má ju zľahčenú tým, že má odstup od herca a aj od pozadia."

Videoukážka rozhovoru s kameramanom Ottom Geyerom: 

Celý rozhovor s kameramanom Ottom Geyerom: