Pavel Branko

"Kritik nemôže žiť v slonovinovej veži. Kritik, ak chce byť kritikom, musí konfrontovať obraz života, ako ho umenie podáva, so životom, ako ho hodnotí a vníma on. Nie tak, žeby svoje postoje premietal – dúfam, že som to nerobil – do diela iných, že by sa sám chcel realizovať cez kritický pohľad na dielo iných. Ale bez tejto zložky vzťahu a skutočnosti a jej zobrazenia sa kritika podľa mňa robiť nedá. Neviem totiž, z čoho by potom čerpala."

Videoukážka rozhovoru s Pavel Branko:

Celý rozhovor s filmovým publicistom a prekladateľom Pavlom Brankom: