Richard Blech

"Už dlhodobejšie som sa zaoberal budovaním archívu. Keď hocikto z kolegov niečo potreboval, vedel, že to nájde u mňa. Tak som sa s tou svojou skriňou, do ktorej som už toľko rokov zbieral veci, boli tam výstrižky, všetko možné aj z Bratislavy, Prahy, presťahoval. Práve vtedy sa začalo rozmýšľať o slovenskej encyklopédii, 6-zväzkovej, hľadali niekoho, kto by robil kultúru. (...) S celou tou skriňou s článkami a s fotografiami som sa presťahoval do akadémie, tam som bol ďalších 20 rokov."

Videoukážka rozhovoru s kritikom, historikom, encyklopedistom, pedagógom Richardom Blechom:

Celý rozhovor s kritikom, historikom, encyklopedistom, pedagógom Richardom Blechom: