Stanislav Párnický

"To bolo v 1971 a vzadu sedel taký pán, ktorý už bol cenzor, ideológ, a on povedal: No ale toto sa nedá vysielať. To je existenciálne a pacifistické. A ten pojem pacifista... keď vám povedal niekto, že ste pacifista, tak ste musel ísť do väzenia, lebo ste odmietal boj socialistického ľudu proti kapitalistom."

Videoukážka rozhovoru s filmovým a divadelným režisérom, pedagógom Stanislavom Párnickým:

Celý rozhovor s filmovým a divadelným režisérom, pedagógom Stanislavom Párnickým: