Svetozár Štúr

"Pojem vážna hudba je dosť divný, hudba môže byť podľa mňa dobrá alebo zlá. Nerozlišujem medzi vážnou a populárnou alebo operetnou. Na rozdiel od klasickej kompozície je fakt, že filmová hudba sa prispôsobuje obrazu. Je veľmi dôležité, že prvoradý je obraz, kdežto keď komponujete napríklad symfóniu, tak isté zákonitosti sú dané."

Videoukážka rozhovoru s hudobným skladateľom Svetozárom Štúrom:

Celý rozhovor s hudobným skladateľom Svetozárom Štúrom: