Sylvia Lacková

"Bolo by dobré, keby ľudia, ktorí píšu o filme, si uvedomili, že to, čo napíšu, niekto po nich bude čítať, a to, čo tam napíšu,  by mala byť  pravda."

Videoukážka rozhovoru so Sylviou Lackovou:

Celý rozhovor s asistentkou réžie a druhou režisérkou Sylviou Lackovou: