Vido Horňák

"Literárno-dramatická redakcia bola taká uzavretá kasta. V televízii bolo dôležité spravodajstvo, a to boli aj najsilnejší muži, aj najtvrdší. A vlastne tá literárno-dramatická redakcia, to bol taký luxus televízie."

Videoukážka rozhovoru s Vidom Horňákom:

Celý rozhovor s televíznym režisérom Vidom Horňákom: