Vladimír Holloš

"Po skončení školy som nastúpil do Krátkeho filmu. Zo začiatku sa ma tí režiséri dosť báli, viete; mali svojich kameramanov a my sme boli z tých, ktorí došli z FAMU. Mali svojich a mali dojem, že si nemusia s nami rozumieť, boli to starší ľudia. No, mali sme možnosť robiť  aj v Spravodajskom filme, čo bola pre mňa naozaj úžasná škola, pretože mi pomohla v rýchlosti myslenia, v rýchlosti ovládania kamery. Spravodajstvo ma naučilo veľmi rýchlo reagovať na veci, ktoré sa diali pred kamerou. Precloňovanie, preostrovanie sme sa naučili robiť ručne." 

Videoukážka rozhovoru s kameramanom Vladimírom Hollošom:

Celý rozhovor s kameramanom Vladimírom Hollošom: