Animovaný film očami detí (Lea Krišková, 2015)

Film sa zaoberá popularitou animovaného filmu pre deti. Spája rozprávanie tvorcov s recipientami a tiež odbornou explikáciou vzťahu najmenších a kreslenými príbehmi. Odpovede detí majú odľahčiť „nudné“ vety „dospelákov“ a tiež zobraziť vzťah súčasnej generácie k animovaným rozprávkam. 

Námet, scenár, réžia: Lea Krišková

Dramaturgia: Barbora Mlejová

Produkcia: Monika Lošťáková

Kamera: Martin Jurči, Rafael Skurka

Zvuk: Barbora Horváthová

Asistent zvuku: Vlado Nosáľ

Strih: Vilma Pročková

Animácia: Katarína Kočanová

Fotografie z nakrúcania: