Humor v slovenskom filme (Ján Pagáč, 2014)

Magisterský film Jána Pagáča je dokument, v ktorom vybraní respondenti odpovedajú na otázky na kameru, resp. voľne diskutujú o probléme humoru. Základnou otázkou na každého respondenta je otázka: „PREČO JE V SLOVENSKOM FILME MÁLO HUMORU ?“

Fotografie z filmu: