Vidieť hudbu, počuť film (Miriama Vojteková, 2014)

Magisterský film Miriamy Vojtekovej Vidieť hudbu, počuť film je krátky dokument o Jurajovi Bartošovi, významnom slovenskom jazzovom hudobníkovi, ktorého hudobný potenciál využili aj slovenskí filmári. Zachytáva tak nielen jeho zaujímavé skúsenosti na hudobnom, ale i filmovom poli.