100 rokov slovenskej kinematografie - podujatia

Za prvý slovenský celovečerný film je považovaný film Jánošík z roku 1921 Slovákov žijúcich v emigrácii - bratov Siakeľovcov. Tento rok teda ubehlo 100 rokov od jeho vzniku a kinematografia tak oslavuje okrúhle narodeniny. A práve tie sú dôvodom najrôznejších podujatí venujúcich sa domácemu filmu, na ktorých sa podieľajú aj členovia KAS:

 

Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021

Príchod Abecedára slovenského filmu 1921 – 2021 – sme už zvestovali na našom webe v marci. Pandémia túto celoročnú filmovú prehliadku síce posunula, ale nezrušila. A tak v septembri v kine Lumière štartuje pekne od začiatku. Predstaví dejiny slovenskej kinematografie prostredníctvom vybraných hesiel, ktoré pokrývajú najcharakteristickejšie témy, problémy, fenomény a udalosti slovenskej kinematografie. Ide o netradičný, ne-chronologický a ne-hierarchický spôsob prezentácie poznania, pri ktorom projekt rezignuje na kanonizovaný prehľad slávnych tvorcov a majstrovských diel. Každý mesiac uvedie FILMOTÉKA viacero programov, ktoré sú naviazané na heslá podľa písmen abecedy: 23. septembra o 18.20 to bude písmeno A ako absolvent.  Autorkou a kurátorkou výberu reprezentatívnych školských filmov VŠMU Kroky, skoky, roky... a posledný zhasne, Hlas 98 a Hana a jej bratia je Katarína Mišíková. Ďalšie septembrové heslo B ako beštia uvedie v termíne 30. septembra o 18.20 Jelena Paštéková. Vybrala pre vás filmy Triedny nepriateľ, Týka sa nás všetkých, Osudné okamihy a pôvodnú stredometrážnu verziu Jakubiskových Zbehovov). Nasledovať so svojimi heslami budú napríklad Monika Mikušová, Martin Ciel, Eva Šošková, Eva Filová, Zuzana Mojžišová, Denisa Jašová a ďalší poprední slovenskí i zahraniční historici a teoretici filmu. Plné texty hesiel budú na záver prehliadky uverejnené v rovnomennej publikácii.

Viac o Abecedári v kine Lumière http://www.sfu.sk/aktualne/634

 

SK Dejiny

RTVS venovala slovenskému filmu štyri časti relácie SK Dejiny – „populárno-náučnej diskusii o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.“ O zrode kinematografie rozprávala Petra Hanáková, Klára Prešnajderová a Mária Ferenčuhová, o 50. rokoch Jelena Paštéková, Martin Kaňuch a Stanislav Grich. Zlaté roky slovenského filmu ako umenia prebiehali v 60. rokoch, o ktorých spolu diskutovali Martin Šulík, Václav Macek a Eva Filová. Nasledovali normalizačné časy a ďalší historický zlom po roku 1989. Túto tému v diskusii priblížili Rudolf Urc, Zuzana Gindl-Tatárová a Martin Ciel.

Jednotlivé časti sa tiež začínajú vysielať v septembri, pričom online ich nájdete v televíznom archíve relácie https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14144#1091

 

Film STOry

Mariana Jaremková pripravuje pre rádio Devín cyklus filmSTOry. V rozhovoroch s historikmi, teoretikmi a tvorcami filmu sa snaží nájsť odpovede na otázky: „Čo všetko utváralo slovenskú kinematografiu? Kto ju formoval? A čo o nás vypovedá?“ Započúvajte sa do rozprávania historikov Václava Maceka, Jeleny Paštékovej, Petry Hanákovej ale aj už zosnulého Štefana Vraštiaka, či aktérov slovenského filmu Rudolfa Urca, Eduarda Grečnera, Zuzany Gindl-Tatárovej, alebo z archívu znejúceho Štefana Uhra. https://devin.rtvs.sk/clanky/temy/249229/cyklus-roka-film-story-100-rokov-slovenskeho-filmu

 

Storočnica – letné kino v Bašte

Začiatkom roka vyhlásil AVF výzvu na predkladanie žiadostí s prioritou „Storočnica“. „Môže pritom ísť najmä o projekty prezentačného, výskumného, vzdelávacieho alebo osvetového charakteru, prípadne o sériu viacerých aktivít tematicky spojených s uvedeným výročím“ píše sa na webe AVF.   

Jedným z podporených projektov bola aj séria prednášok a projekcií v kultúrno-komunitnom centre Bašta v Bardejove. Ešte počas leta sa uskutočnila prvá prednáška - o animovanom filme. Eva Šošková predstavila 77 rokov slovenského animovaného filmu, nakoľko je jeho vznik v porovnaní s hraným a dokumentárnym filmom oneskorený. Vo svojej prednáške vysvetlila, prečo to tak je a predstavila jeho vývoj až po dnešok. Nasledovalo pásmo krátkych filmov a celovečerný Zbojník Jurko.

Krátky rozhovor organizátora podujatia Petra Kováčika s Evou Šoškovou o slovenskom animovanom filme si môžete vypočuť v podcaste „baštového“ Kina Kameň. https://ceskepodcasty.cz/episode/TL1RqS8x3NV88ErGyF1g

September prináša aj ďalšie prednášky v Bašte – o hranom (Peter Konečný) a dokumentárnom (Mária Ferenčuhová) filme.

 

Keďže ešte rok 2021 neskončil, určite nás čakajú aj ďalšie podujatia k stému výročiu slovenskej kinematografie. Ale o tom nabudúce...