Augustové obhajoby

Jednou z veľmi pekných vlastností na učiteľskom povolaní sú prázdniny, najmä tie letné, najdlhšie, je možné počas nich si nielen oddýchnuť, ale sa aj venovať tomu, na čo počas semestra neostáva priveľa času – nejaký ten výskum, nejaké to písanie, nejaké to hobby. Aj preto nie sú augustové termíny obhajob záverečných či ročníkových prác medzi obcou pedagogickou príliš obľúbené. Treba byť v určený čas v Bratislave, treba pred tým pozorne čítať desiatky strán textu, robiť si k tomu poznámky, zostavovať otázky, prípadne písať školiteľské či oponentské posudky – to všetko počas oficiálnej dovolenky. Hoci je to mierne otravné z pohľadu členiek a členov komisie, nepamätám, že by sme niekedy odmietli prázdninový termín vypísať – hoci, popravde, mohli by sme. Považujem to za prejav náklonnosti a ústretovosti.

Aj toto leto, 25. augusta 2022, sme si situáciu zopakovali. A bolo to nesmierne výživné, bolo jasné, že čas, ktorý sme štyrom študentkám a ich záverečným prácam, dvom bakalárskym a dvom magisterským, dali k dispozícii, naplno a múdro využili. Bolo povzbudzujúce čítať ich práce; bolo povzbudzujúce vidieť ich obhajovať, čo napísali; bolo povzbudzujúce počuť ich odpovedať na otázky a diskutovať.

Onedlho začne nový školský rok. Vždy sa na to aj teším, ale aj, priznávam, neteším. Tohtoročné augustové obhajoby však  zapríčinili, že toho tešenia je oveľa viac než netešenia. Lebo tie štyri dievčatá boli skvelé a boli, či ešte sú, našimi študentkami. Tentoraz sa to udialo priam ideálne, keď som zamkýnala popoludní tristotrinástku, mala som pocit, že život má zmysel.

Barbora (Nemčeková), Nina (Nováková), Zuzana (Goleinová), Žofia (Ščuroková) – vďaka!

Zuzana Mojžišová, vedúca KAS