Chceli by ste študovať film?

Na Katedre audiovizuálnych štúdií študenti vytvárajú svoje autorské diela, sú v kontakte so súčasnými trendami a postavami slovenskej kinematografie všetkých generácií. Súčasne majú prístup k rozšírenému poznaniu dejín svetovej kinematografie – od jej začiatkov až po najsúčasnejšiu podobu. Rozvíjanie analytického myslenia na seminároch a schopnosti vyjadrovať svoje názory písanou aj ústnou formou je pridanou hodnotou štúdia v dobe, keď je nevyhnutné vedieť prezentovať svoju prácu v konkurenčnom prostredí.

Úspešní absolventi a absolventky porozprávali o tom, čo sa naučili a ako získané skúsenosti ovplyvnili ich súčasnú žurnalistickú, organizátorskú a programovaciu prácu.

 

Daniel Bernát, šéfredaktor Film.sk

Momentálne pôsobím ako šéfredaktor mesačníka Film.sk. Okrem toho, čo je samozrejmé, mi štúdium filmovej vedy poskytlo aj impulz na hľadanie možností publikovania. Boli sme nútení písať, kontaktovať redakcie denníkov a časopisov, dávať o sebe (aspoň trochu) vedieť, čo s odstupom času hodnotím pozitívne. V redakčnom prostredí som napokon aj zakotvil.

Od ukončenia môjho štúdia sa v rámci výučby určite veľa zmenilo, a keďže súčasný stav dobre nepoznám, hovoriť o výzvach je ťažké. No v čase sľubne sa rozvíjajúceho audiovizuálneho prostredia by sa žiadalo, aby mal tú tvorbu aj kto reflektovať, spoluvytvárať a komentovať jej podmienky. A tiež by sa zišli odborníci, ktorí sa v čase diskusných fór plných dojmov, skomolených pojmov a predsudkov voči domácej tvorbe pokúsia zvyšovať filmovú gramotnosť.

 

Peter Konečný, šéfredaktor portálu Kinema.sk

Čomu sa momentálne venujem? Vďaka bohu celkom veľa veciam. Prevádzkujem filmový internetový portál, vyrábam pre SME.sk pravidelnú filmovú reláciu, spolupracujem s Rádiom_FM na filmovej rubrike, prednášam v niekoľkých kluboch a školách po celom Slovensku, pripravujem program letného kina SNG a sériu diskusii o stave slovenskej kinematografie, som v programovej rade filmového festivalu Cinematik a aktuálne pripravujem PR pre sériu trinástich nových slovenských dokumentov v projekte Colnica.

Aké impulzy mi poskytlo štúdium na katedre? Prakticky tie, ktoré teraz využívam. Výzvy, ktorým momentálne čelím, sú predovšetkým zostať pracovať vo filmovej oblasti a vymýšľať čo najviac projektov. Spoznať ľudí, ktorých názory sú zaujímavé, a hlavne prehlbovať si znalostí z dejín kinematografie a filmovej teórie.

 

Ľubica Orechovská, koordinátorka Bažant Kinematografu

Venujem sa vlastne tak trochu všeličomu. Pred a počas leta dlhodobo dramaturgickej a organizačnej práci pri realizácii projekcií letného kina už desať rokov nesúceho názov Bažant Kinematograf. Spolupracujem pri uvádzaní niektorých slovenských a českých filmov do filmovej distribúcie a popri tom s kolegami produkujeme a spolupracujeme na príprave niekoľkých zaujímavých filmov.

Študovala som na VŠMU koncom deväťdesiatych rokov, a to odbor, ktorý šiel naprieč dvoma fakultami – divadelnú a filmovú vedu. Za najdôležitejšie, čo mi študijný pobyt na škole dal, považujem asi práve tie impulzy a inšpirácie. Nevedela som presne, čomu sa chcem po štúdiu venovať. Bavilo ma skrátka sledovať a zaujímať sa viac o dobré divadlo a dobrý film. Určite ma na škole vedome aj podvedome ovplyvnilo veľa vecí… asi najviac niektorí pedagógovia, ktorí boli v mojich očiach kapacitami vo svojom odbore a prirodzenými autoritami zároveň. Okrem toho som získala veľa energie od spolužiakov z viacerých ročníkov a odborov. Veľkou výhodou štúdia na VŠMU je, že je vlastne komornou školou, študenti sa poznajú, stretávajú a majú šancu skutočne sa ovplyvňovať. Popri tom sme spoločne navštevovali a neskôr začali pomáhať a pracovať pre viaceré filmové semináre a festivaly na Slovensku a v Čechách.

Študovať a skúmať akékoľvek umelecké dielo je zaujímavé a úžasné pátranie. A film nie je výnimkou. Dá sa pri tom do života získať všeličo. A vôbec nevadí, že možno kvôli neprajnosti kultúry v našej krajine skončí absolvent štúdia filmového umenia v celkom inej sfére. Je dobré vedieť oddeliť to dobré a výnimočné od povrchného a triviálneho. Nielen pri písaní filmovej recenzie.

 

Pavel Smejkal, programmer Medzinárodného filmového festivalu Bratislava

Ku koncu sa blíži obdobie môjho doktorandského štúdia, ku ktorému okrem iného patrí aj pedagogické pôsobenie. S piatakmi sa stretávame na seminári, kde spoločne diskutujeme o otázkach súčasného svetového filmu. Popri škole pracujem pre Medzinárodný filmový festival Bratislava. Zostavujem súťaž dokumentárnych filmov a ako konzultant vstupujem do kreovania programovej sekcie slovenských filmov. Pre viaceré domáce filmové periodiká píšem filmové kritiky, občas tiež rozhovory a iné publicistické útvary. A v hlave nosím niekoľko nápadov, ktoré zatiaľ iba čakajú na realizáciu. Lákajú ma intermediálne prieniky filmu, videa, objektu…

Najdôležitejšie počas štúdia boli celkom iste stretnutia s ľuďmi, ktoré ma inšpirovali a motivovali. Komunita ľudí, ktorí sa na Slovensku profesionálne venujú mysleniu a písaniu o filme, nie je veľká a katedra je jej prirodzeným centrom. A keďže impulzy nemusia byť výlučne intelektuálne, zdá sa mi, že cinefilská vášeň pre film, ktorou som sa na škole nakazil, je aspoň taká dôležitá ako vedomosti či schopnosť kritického myslenia.

V názve katedry prednedávnom filmovú vedu nahradili audiovizuálne štúdia. Táto úprava je reakciou na dynamické zmeny, ktoré prináša elektronická a internetová éra. Naši študenti sa vo svojich prácach čoraz častejšie venujú počítačovým hrám, virálnym videám alebo probematike CGI (počítačom generovaných obrazov). Slovenské reálie ukazujú, že si odbornú reflexiu zaslúži aj proces digitalizácie kín alebo nové distribučné platformy. Pre audiovizuálne štúdiá je doba, v ktorej žijeme, nesmierne vzrušujúca – porovnateľná azda s nástupom televízie či zvukového filmu.

 

Maroš Hečko, spisovateľ, scenárista a šéfdramaturg Rádia FM.

Momentálne sa venujem Rádiu FM. Stal som sa jeho šéfdramaturgom. Aké impulzy mi poskytlo štúdium na katedre? Päť rokov som sa mohol naplno venovať filmu. Vidieť dva-tri filmy denne v kinosále. A viesť siahodlhé dialógy s ľuďmi, ktorí boli rovnako zanietení pre film ako ja. Na VŠMU sú na to vytvorené podmienky. Spoznal som zaujímavých ľudí. S mnohými spolupracujem dodnes. V čom môže byť užitočné takéto štúdium  a akým výzvam musí čeliť v súčasnosti? To by si mal asi v sebe zadefinovať každý, kto sa na túto školu ide prihlásiť. A výzvou by mohol byť dobrý slovenský film.