Deň otvorených dverí, konzultácie a workshop k prijímačkám!

Prežite 9. november 2018 na filmovej škole! Okrem dňa otvorených dverí na Filmovej a televíznej fakulte sa môžete zúčastniť aj špeciálneho programu Katedry audiovizuálnych štúdií - konzultácií k prijímacím pohovorom a workshopu písania filmovej kritiky. Nech sa páči, pozvánky:

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FTF VŠMU

Milí záujemcovia,

ako každý rok, aj teraz Vám radi otvoríme dvere a prevedieme Vás Filmovou a televíznou fakultou VŠMU v Bratislave. Zistite, ako sa študuje kamera, réžia, scenáristika, dokumentárny a animovaný film, produkcia, strih, zvuk, vizuálne efekty aj filmová kritika, teória a história.

Pozrite si najlepšie filmy našich študentov priamo v našom kine. Zoznámte sa s najvýznamnejšou filmovou školou na Slovensku! 

Deň otvorených dverí sa koná v piatok 9. novembra 2018 od 9.00 do 13.00 hod. 

v priestoroch FTF VŠMU na Svoradovej 2, Bratislave – Staré mesto.

 

KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

Záujemcovia o štúdium majú možnosť zúčastniť sa odborných konzultácií k prijímacím skúškam s pedagógmi ateliérov a katedier FTF VŠMU.

Termín konania: 9. 11. 2018 (piatok) o 14.00 – 16.00 hod. 

Miesto konania: FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Účasť na konzultáciách je platená. Nie je podmienená účasťou na Dni otvorených dverí. Na konzultácie sa netreba prihlasovať.

POPLATOK ZA KONZULTÁCIE: 20,- (dvadsať) EUR

POPLATOK TREBA UHRADIŤ NA ÚČET :

Platba zo Slovenska a krajín EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882, BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 103, špecifický symbol: 30, Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova). 

Platba pre krajiny mimo EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882, SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 103, špecifický symbol: 30, Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova).

Ústrižok o zaplatení poplatku za konzultácie (papierové potvrdenie z banky, tlačený doklad z internetbankingu a pod.) treba priniesť na konzultácie. Nie je možné platiť v hotovosti na mieste. SMS z banky, alebo iné typy elektronických potvrdení, neakceptujeme.

 

WORKSHOP FILMOVEJ KRITIKY – AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ 

9.11.2018 priamo po konzultáciách, ktoré budú ladené skôr všeobecnejšie, môžu účastníci s vážnym záujmom o štúdium ostať aj na PRAKTICKOM WORKSHOPE FILMOVEJ KRITIKY (od 16.00 – do cca 18.00 hod).  Bude ho viesť pedagóg Katedry audiovizuálnych štúdií. Na workshope sa účastníci dozvedia o rôznych podobách a základných nástrojoch filmovej kritiky a na príklade premietnutého krátkeho filmu si sami prakticky vyskúšajú napísanie krátkej filmovej recenzie a dostanú profesionálnu spätnú väzbu.

Odborná  príprava počas workshopu môže záujemcom  pomôcť zvládnuť prijímacie skúšky a zvyšuje im šance na prijatie na štúdium. Účasť na workshope je podmienená účasťou na konzultáciách.