Deň otvorených dverí – Konzultácie – Workshop filmovej kritiky

Ako každý rok, aj teraz pripravuje Filmová a televízna fakulta VŠMU deň venovaný záujemcom o štúdium. Ak sa rozhodujete kam ísť na výšku, príďte sa pozrieť na Svoradovu 2 v Bratislave!

10. 11. 2017 na FTF VŠMU

Deň otvorených dverí (od 9 do 13 h)

Prevedieme Vás Filmovou a televíznou fakultou VŠMU v Bratislave. Zistite, ako sa robia filmy, spoznajte významných slovenských filmárov – pedagógov na FTF VŠMU, pozrite si kolekciu študentských filmov, prejdete si jednotlivé ateliéry a zoznámite sa s náplňou jednotlivých odborov. Naša Katedra audiovizuálnych štúdií má otvorené dvere na 3. poschodí.

Konzultácie k prijímacím skúškam (od 13,15 h)

Záujemcovia o štúdium majú možnosť zúčastniť sa odborných konzultácií k prijímacím skúškam s pedagógmi ateliérov a katedier FTF VŠMU. Na Katedre audiovizuálnych štúdií sa dozviete podrobnosti o štúdiu a môžete sa spýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Účasť na konzultáciách je platená. Nie je podmienená účasťou na Dni otvorených dverí.
Na konzultácie sa netreba prihlasovať.

POPLATOK ZA KONZULTÁCIE: 20,- (dvadsať) EUR
POPLATOK TREBA UHRADIŤ NA ÚČET:
Platba zo Slovenska a krajín EÚ:
SK 54 8180 0000 0070 0007 2882
BIC kód SPSRSKBAXXX
variabilný symbol: 223
špecifický symbol: 30
Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:
KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ: 
SK 54 8180 0000 0070 0007 2882
SWIFT kód SUBASKBX
variabilný symbol: 223
špecifický symbol: 30
Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:
KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Ústrižok o zaplatení poplatku za konzultácie – PAPIEROVÉ potvrdenie – treba priniesť na konzultácie. Nemôže sa platiť v hotovosti na mieste. SMS z banky, alebo iné typy elektronických potvrdení, neakceptujeme.

Workshop filmovej kritiky – audiovizuálne štúdiá (od 14 do 16 h)

Hneď po konzultáciách sa záujemcovia o štúdium môžu zúčastniť bezplatného workshopu filmovej kritiky pod vedením pedagóga Katedry audiovizuálnych štúdií. Na workshope sa oboznámite s rôznymi podobami a základnými nástrojmi filmovej kritiky a na príklade premietnutého krátkeho filmu si sami vyskúšate napísanie krátkej filmovej recenzie.

Účasť na workshope je bezplatná, netreba sa naň prihlasovať. Je podmienená účasťou na tohoročných konzultáciách.

 

Ďalšie info o škole nájdete na: http://ftf.vsmu.sk/

Info o našej katedre: http://ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/katedra-audiovizualnych-studii/