Dokument na kolesách odštartuje svoju cestu online

Študenti a absolventi KAS sa v spolupráci s Ateliérom dokumentárnej tvorby podieľajú na realizácii distribučnej platformy Dokument na kolesách kas.vsmu.sk/uvod/clanok/dokument-na-kolesach/ Tento rok sa projekt z dôvodu koronakrízy presunul na internet, teda tam, kam sa presunuli aj vzdelávacie procesy. Zostáva tak v kontakte so študentami najmä stredných ale aj vysokých škôl, pre ktorých je primárne určený. Zameriava sa na predstavenie domácej autorskej dokumentárnej tvrby a rozvoj kritického myslenia. Viac v tlačovej správe:

Filmom Skutok sa stal Barbory Berezňákovej odštartuje v pondelok 18. mája celoročný vzdelávací projekt Dokument na kolesách. Zatiaľčo po minulé roky projekt prebiehal prostredníctvom premietaní priamo na stredných školách, tentoraz sa začne v online podobe v spolupráci so streamovacou spoločnosťou DAFilms.sk. Študenti tak nemusia čakať do otvorenia škôl, ale môžu film a otázky, ktoré vzbudzuje, riešiť so svojimi pedagógmi už teraz zo svojich domovov.

          Film Barbory Berezňákovej Skutok sa stal, ktorý mali diváci možnosť vidieť v kinodistribúcii, vzbudil veľkú pozornosť verejnosti. Otvoril totiž Pandorinu skrinku našej politickej minulosti. Únos syna prezidenta Kováča, vražda bývalého policajta Róberta Remiáša a mocenské vlákna, ktoré sa ťahajú k Mariánovi Kočnerovi až do 90tych rokov, poukázali na precedens, ktorý má podľa autorky podiel na súčasnej podobe politického myslenia. A tým precedensom je nepotrestaný zločin. Skutok sa stal je predovšetkým filmom autorským, ktorý plasticky dokresľuje zásadné postavy troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. Film Barbory Berezňákovej otvorí študentom tému krehkosti princípov demokracie a potrebu občianskej ostražitosti. Pre študijné účely bude prístupný online zdarma spolu s interaktívnymi podkladmi, vďaka ktorým môžu pedagógovia a študenti o filme uvažovať v širších súvislostiach.

          „Veríme, že aj jeden film, jedna inšpiratívna osobnosť či jedno školské podujatie môže byť pre mladého človeka impulzom obohatiť svoje poznanie a začať premýšľať v nových kontextoch,“ hovorí spoluzakladateľ Dokumentu na kolesách Matej Sotník a dodáva, že k odstráneniu stereotypov a predsudkov pomáhajú predovšetkým osobné príbehy ľudí, ktoré dokážu komplikované témy priblížiť citlivým spôsobom.

          Streamovacia spoločnosť DAFilms.sk sa rozhodla tento zaujímavý edukačný projekt sprostredkovať nielen študentom, ale aj diváckej verejnosti. Programový špeciál s rovnomenným názvom sprístupní aj ďalšie tituly, ktoré po minulé roky prešli strednými školami. Súčasťou kolekcie sú okrem spomínaného filmu Skutok sa stal aj najúspešnejšie tituly z dokumentárneho cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami. Na školách pochopiteľne najviac zarezonoval film Dominika Jursu Na hranici o „odlive mozgov“ do zahraničia. Frustrácia mladých ľudí z domácej politiky a nízkej úrovne vzdelávania a uplatnenia stále pretrváva. Mimoriadne citlivo vnímajú mladí ľudia klimatickú krízu, preto sa ich film Jany Bučky Biomasaker emotívne dotýka. Dokument rozkrýva politické a finančné machinácie, zodpovedné za alarmujúci úbytok lesov na Slovenku. Film Barbory SliepkovejXenofóbia otvára otázku, kde sa v slovenskej spoločnosti berie strach z cudzincov. Pád komunizmu a divoké 90te roky zrozumiteľne sprístupňujú dokumenty MečiarTerezy Nvotovej a Spýtaj sa vašich 89Barbory Berezňákovej, ktorý vzišiel z interaktívneho projektu tzv.on-line pamätníka - webovej stránky, ktorá inšpirovala ľudí participovať na obraze novembra 89 vlastnou spomienkou, či spomienkou svojej rodiny, susedov a známych.

          Projekt Dokument na kolesách vznikol v roku 2016 ako spontánna iniciatíva študentov a pedagógov Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave s úmyslom dostať autorskú dokumentárnu tvorbu absolventov a mladých tvorcov k divákovi. Hlavným cieľom projektu je predstaviť dokumentárny film ako atraktívny nástroj na rozvoj kritického myslenia a orientuje sa na stredoškolskú mládež. „Študentom stredných škôl ukazujeme výnimočné autorské filmy o problémoch, ktoré sa ich bytostne dotýkajú,“ hovorí Adam Straka, koordinátor projektu.  Toto médium dodáva vyučovaciemu procesu novú dynamiku, má schopnosť problematické témy scitlivovať a podať ich zaujímavým spôsobom. Za štyri roky sa zrealizovalo vyše 100 lektorských projekcií na stredných školách po celom Slovensku za prítomnosti lektorov, hostí a autorov. Záujem zo strany škôl aj v tomto školskom roku rastie a tak sa  organizátori rozhodli pre dočasnú verziu e-learning, aby tak oživili domáce vyučovanie.

          „Sme radi, že v spolupráci s Dokumentom na kolesách môžeme upozorniť na nadhodnotu autorského filmu, ktorá ďaleko prekračuje horizont zábavy či oddychu. V týchto dňoch, kedy sa v kontexte krátenia dotácií hovorí o kultúre a teda aj o kinematografii, ako o akomsi luxusnom bonuse, chceme z praxe ukázať, že filmy majú potenciál byť spoločenským svedomím, že dokážu kultivovať. Keď odignorujeme túto „detoxikačnú“ schopnosť kultúry a odsunieme ju teraz na druhú koľaj, vytvoríme precedens s dlhodobými následkami,“ apeluje Dorota Zacharová, projektová manažérka DAFilms.sk

          Filmy programového špeciálu Dokument na kolesách majú diváci možnosť vidieť online na DAFilms.sk v dňoch od 18.mája do 31.mája. Väčšina filmov je dostupná zdarma po bezplatnej registrácii. Spoplatnené tituly je možné vidieť v rámci predplatného alebo formou jednorazového plateného streamu.