Dokument na kolesách

Od októbra sa rozbehne putovný projekt Dokument na kolesách, na ktorom participujú aj študenti Katedry audiovizuálnych štúdií. Štartovacím filmom bude dokument Cooltúra Mira Rema s premiérou 3. októbra o 18:30 v kinosále FTF VŠMU.

Putovný projekt Dokument na kolesách je iniciatíva neformálne zastrešená Ateliérom dokumentárnej tvorby FTF VŠMU v spolupráci s neziskovkou DOGDOCS. Projekt je zameraný na gymnáziá, stredné, vysoké školy a univerzity na Slovensku. 

Dokument na kolesách bude vo vzdelávacích inštitúciách premietať kreatívne dokumentárne filmy, ktoré sa nedostanú do bežnej distribúcie, ale sú kvalitné a môžu prispieť k rozvíjaniu verejného diskurzu.

Dokument na kolesách sa opiera o trend mediálneho vzdelávania. Projekcie filmov študentov a absolventov dokumentu FTF VŠMU budú spojené s lektorskými úvodmi poslucháčov filmovej vedy z Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU a prednáškami na tému „autorský dokumentárny film”. Po každom premietaní bude zároveň prebiehať moderovaná diskusia s autorom filmu.

Pilotné prvé dva semestre Dokumentu na kolesách štartujú s filmom Cooltúra dokumentaristu Mira Rema. V ďalšom období chce Dokument na kolesách premietať študentskú dokumentárnu tvorbu. 

Projekt si svoje ekonomické zázemie stále hľadá cez crowdfundingovú platformu Statrovac.cz. >> www.startovac.cz/projekty/dokument-na-kolesach/ 

Prosíme školy, aby nás v prípade záujmu kontaktovali tu >>

dokumentnakolesach@gmail.com  

Marek Šulík, Matej Sotník, Adam Hanuljak, Miro Remo