Filmoví vedci z KAS si prevezmú ocenenia + seminár o Jelene Paštékovej

Nedávno sme vás TU na našich stránkach informovali o oceneniach, ktoré získajú vedci z našej katedry. Zajtra v Kine Lumière začína Týždeň slovenského filmu 2022 a pri jeho slávnostnom otvorení 4.4.2022 večer budú ceny odovzdané. 

Zriaďovatelia Ceny Petra Mihálika SFTA, SFÚ, FTF VŠMU, OZ FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie tento rok ocenili za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy profesorku KAS Jelenu Paštékovú. Prvýkrát bude udelená aj cena nedávno zosnulého Pavla Branka od FTF VŠMU, SAPA, SFÚ, FOTOFO, KFN – poputuje do rúk mladého absolventa KAS a zakladateľa distribučnej spoločnosti Film Expanded Mateja Sotníka za sústavný a hodnotný prínos v oblasti slovenskej filmovej kritiky a publicistiky. Treťou cenou je Cena Orbis Pictus pre vydavateľov, ktorú získal časopis o filme Film.sk. Šéfredaktorom je absolvent KAS Matúš Kvasnička a redaktorkami absolventky Jaroslava Jelchová a Mária Ferenčuhová. Oceneným srdečne blahoželáme!

Viac o udelených cenách: https://tyzdenfilmu.sk/ocenenia

Pri príležitosti ocenenia profesorky KAS Jeleny Paštékovej bude doobedie venované semináru o jej vedeckej práci pod názvom Jelena Paštéková - medzi literatúrou a filmom. Zameria sa "predovšetkým na vybrané témy a črty jej bádania v oblasti literatúry a kinematografie. Dialogické kontakty slovenského filmu a literatúry v 20. storočí sleduje vždy na pozadí detailne načrtnutej panorámy dejín spoločnosti, zlomov a turbulencií v politike, premien vo vývoji kultúry a umenia. Na seminári vystúpia kolegovia Jeleny Paštékovej, reprezentujúci predovšetkým obidva jej domovské inštitúcie, Ústav slovenskej literatúry SAV a Katedru audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU" informujú organizátori Týždňa slovenského filmu. Z KAS prídu svoje príspevky predniesť docenti Katarína Mišíková a Martin Ciel.

 

Foto Matej Sotník: kapital-noviny.sk

Foto Jelena Paštéková: kino-lumière.sk