Jarný pracovný študentský seminár

Dvadsiateho tretieho apríla 2013 bol na tomto mieste uverejnený prvý príspevok – takmer pred desiatimi rokmi. Uverejňujeme tu svoje texty, názory, postrehy, správy zo života najmä pracovného a školského, ale občas aj čosi osobnejšie. Nepravidelne a deravo, no predsa je tu sčasti zaznamenaný beh našich životov. Vlastne akoby sme si spoločnými silami písali denník. Dnes (24. 3. 2023) sme  napríklad  mali v Barcu jarné kolo pracovného seminára. Prišla väčšina študentiek a študentov, väčšina pedagogičiek a pedagógov z katedry. Poslucháči jednotlivo a postupne – od najnižšieho k vyšším ročníkom – referovali o tom, kam sa so svojím výskumom a písaním  od jesenného seminára posunuli. Následné kratšie či dlhšie diskusie mali vždy ten istý cieľ: pomôcť dobre mienenou radou. Témy máme, ako každý rok, pestré, ak sa autorkám a autorom ročníkových a záverečných prác bude dariť, môžeme v obhajobných komisiách očakávať poučné čítanie – o Avengers, o filmoch tematizujúcich prvý svetovú vojnu, o televíznych pondelkoch, o filmových múzeách, o horských filmoch, o Krstnom otcovi, o kurdskej kinematografii, o transrodovosti a ďalších špecialitkách.

Zuzana Mojžišová

foto: Eva Filová