Konferencia Studies in Eastern European Cinema

V piatok 17. júna sa v online formáte koná výročná konferencia filmologického žurnálu Studies in Eastern European Cinemas. Tento rok sa pod titulom Eastern European Screen and other media zameria na otázky intermediality a intertextuality audiovizuálnych médií a ich vzťahov k iným umeleckým a mediálnym formám. Hlavnou rečníčkou bude Ágnes Pethő zo Sapientia University v rumunskom Kluži, ktorej prednáška bude venovaná kolážovému efektu, afektu a intermedialite vo filmoch Radu Judeho a Sergeja Loznicu. Na konferencii vystúpi aj pedagogička KAS Katarína Mišíková. Vo svojom príspevku Posledný autoportrét: Medzi nonfiction a autofikciou sa bude venovať intertextuálnym a intermediálnym kontextom filmu Mareka Kuboša. Ku konferencii sa môže ktokoľvek pripojiť naživo na linku https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcxMjk5OWQtNWUwMC00Zjg4LWIzM2QtMDBjN2Q4OTNlY2Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebf69982-036b-4cc4-b202-7aeb194c5065%22%2c%22Oid%22%3a%2293a9bb3f-3175-499c-a65a-003055e25879%22%7d 

 

Studies in Eastern European Cinema

Online Conference

June 17 2022

 

Welcome

9:00-9:10 (all times are CET)

Ewa Mazierska and László Strausz

 

Keynote

9:10-10:00

Ágnes Pethő: The Past is a Ready-Made? Rethinking Collage Effect, Affect and Intermediality in the Films of Radu Jude and Sergei Loznitsa

 

Documentaries in transition:

10:15-12:00

 1. Fabio Bego: Shaking the Imperialist Ground: Two documentaries About the Promotion of Communist Albania in Italy
 2. Zane Balčus: Documentary film aesthetics: cases of Riga Film Studio and Telefilma-Rīga
 3. Mantė Valiūnaitė: Regained screens: contemporary documentary film culture in Lithuania
 4. Péter Horányi: Documentary in the Age of New Media: Subjectivity and Self-Reflection in Contemporary Hungarian Documentary Filmmaking – An analysis on the film Dívák

 

Cold War on film and television

12:10-13:10

 1. Veronika Hermann: ‘For whom the Wall fell’ Transition narratives in Eastern European television shows
 2. Balázs Varga: Imaginary socialism – warming up the Cold War in contemporary Eastern European screen culture

 

Intermediality, intertextuality, social media

14:00-15:50

 1. Katarína Mišíková: The Last Self-Portait: Between nonfiction and autofiction
 2. Jogintė Bučinskaitė: Exhibitiothèques: How Art from the European Periphery of Lithuania Went Onscreen and Became Witness to the Global Processes
 3. Hajnal Király: Autonomy, victimisation and social media in contemporary Hungarian and Romanian cinema
 4. Zsolt Győri: Representing Video Calls in Contemporary Eastern European Cinema

 

Production and authorship

16:00-17:50

 1. Elīna Reitere: Modes of production in Latvian film ecosystem after 1990
 2. Elżbieta Ostrowska: Agnieszka Holland: performing authorship
 3. Larson Powell: Intermedial Catachresis: Tarkovsky’s Bach in The Mirror
 4. Christina Stojanova: The Immigrant Other as Salvation: Some thoughts on Ivaylo Hristov’s Fear and R. W. Fassbinder’s Ali: Fear Eats the Soul