Konferenčný Lisabon

The International Council for Traditional Music (ICTM - http://ictmusic.org/) je vedecká organizácia, ktorej cieľom je podporovať štúdium, prax, dokumentáciu, uchovávanie a šírenie tradičnej hudby a tanca vo všetkých krajinách. Každoročne organizácia usporadúva aj viacero konferencií, niektoré sú naozaj celosvetové, iné parciálne. A keďže hudba má s filmom – našou katedrovou prioritou – mnohé spoločné, našiel sa prienik medzi mojou prácou a sekciami 46. svetovej konferencia ICTM v portugalskom Lisabone. Či skôr našou prácou, podujatia som sa totiž zúčastnila s etnomuzikologičkou Janou Belišovou v Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. S projektom archivácie zozbieraného materiálu, ktorý sme prezentovali, ma spája aj téma oral history, uchovávanie a zverejňovanie jej výstupov. Náš spoločný konferenčný príspevok mal názov Elektronická databáza rómskych piesní, tancov a ústnych správ. Skúsenosti z praxe mimovládnej organizácie. Tá neziskovka sa volá občianske združenie Žudro (http://www.zudro.sk/) a pod vedením Jany Belišovej sa už dvadsať rokov venuje zbieraniu, študovaniu a popularizácii rómskych piesní, tancov a rozprávaní najmä v teritóriu východného Slovenska. Výstupmi dlhodobého záujmu o túto minoritnú kultúru je viacero CD či DVD nosičov, niekoľko publikácií, mnoho koncertov v rôznych krajinách Európy; autorská, produkčná či dramaturgická spoluúčasť na filmoch Cigarety a pesničky (2010, Jana Kovalčíková a Marek Šulík),  Zvonky šťastia (2012, Jana Bučka a Marek Šulík), Ťažká duša (2017, Marek Šulík). Ak niekto robí dobré meno slovenským Rómom doma i nedoma, tak je to určite Žudro. A že to robiť treba, je nesporné – deň čo deň nám to pripomínajú nenávistné mraky sťahujúce sa nad našou krajinou.

Štyridsiaty šiesty ročník celosvetovej konferencie bol zorganizovaný hybridným spôsobom, väčšina účastníkov prišla naživo, bolo však dosť aj takých, čo sa pripojili online. Všetko skvele zorganizované, všade milí ľudia, naozaj veľké podujatie odohrávajúce sa v pätnástich rôznych sálach portugalskej univerzity NOVA. Sekcií veľa, náhodne vyberám aspoň na ilustráciu rôznorodosti tém: Konceptualizácia koloniality: kritické metodológie a hnutia; Hudobné tradície, migrácia a prieniky, Performatívna spiritualita; Hudobné a textové analýzy; Hudobné prejavy diaspóry; Inštitucionálne archívne prístupy;  Tanečné štúdiá; Hudba a kultúrne práva; Dekoloniálne praktiky v etnomuzikológii; Hudba ako politická zbraň; Hudba a menšinová politika... Dalo by sa pokračovať. Náš príspevok sme predniesli v rámci sekcie s názvom Webové archívy.

Archív občianskeho združenia Žudro obsahuje približne 3000 nahrávok zo 78 lokalít (z toho cca 200 phurikane giľa – starodávne žalostné piesne, 250 čardaša – staré tanečné piesne, 1000 neve giľa – nové piesne, 100 náboženských piesní) a asi 1500 variantov k jednotlivým piesňam. Audio a audiovizuálne záznamy rómskych piesní, inštrumentálnej hudby, tancov i rozprávaní z rokov 2002 – 2017 pochádzajú z terénnych etnomuzikologických výskumov OZ Žudro a najstaršie záznamy z rokov 1988 – 2001 sú zo súkromného archívu etnomuzikologičky Jany Belišovej. Vysoké čísla sú dôkazom, že je čo publikovať. Krása a jedinečnosť toho materiálu nabádajú vlastníkov, aby sa o ne podelili s verejnosťou laickou i odbornou. Preto začala v roku 2019 vznikať elektronická databáza. Práca je to náročná na ľudské i finančné kapacity, veci pomaly napredujú. Referovali sme o našom archíve, o spôsoboch prístupu k triedeniu materiálu, predstavili sme, čo je zatiaľ hotové –  https://ezbierka.zudro.sk/, hovorili sme o cieľoch a víziách do budúcnosti. Že sme vzbudili pozornosť, dosvedčili následné pochvaly i otázky, súkromné rozhovory po skončení prezentácie. Mladá výskumníčka Elisabeth Clendinning z americkej Wake Forest University  nadšene opakovala: „Akí krásni ľudia.“ A nemyslela tým nás dve s Jankou, myslela tým slovenských Rómov.

Posledná poznámka: Lisabon je nádherné mesto, pestré, kopcovité, plné zvukov. (Však si pozrite Wendersov film Lisabonský príbeh či snímku poľského režiséra Andrzeja Jakimowskeho Predstav si.)    

 

Našu účasť na 46. svetovej konferencia ICTM v Lisabone podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia

 

Zuzana Mojžišová, pedagogička KAS