Naživo to oslávime neskôr

Teraz iba virtuálne -  aj s virtuálnou kyticou. Nedávno v úvodnom texte prvej časti katedrového zborníka Súčasné filmové teórie napísala: „Spolu s Francescom Casettin zároveň vedecké teórie nepokladáme za formálny nástroj založený na obmedzenom množstve tvrdení, na zúženom koncepčnom rámci a na prísnom spôsobe prijímania empirických obsahov. Pokladáme ju za lepší spôsob videnia, ktoré vedecké spoločenstvo prijme, zdieľa a pokladá ho za účinný analyticko-interpretačný nástroj. Pokúsme sa teda zdieľať teóriu." Pred pár rokmi tridsiateho marca sa narodila naša kolegyňa Jelena Paštéková.

 

Milá Jelena, za všeličo profesijné Ti vďačím. Aj za mnohé ľudské - najmä za vetu, ktorú si mi povedala po jednom boľavom smútočnom obrade. Obdivujem Tvoju rozhľadenosť, jemnosť, schopnosť formulovať. Aj Tvoj večný boj s termínmi dobre znášam. Je mi cťou môcť na kúsku cesty kráčať vedľa teba. Všetko najlepšie!

Zuzana

 

Jelena Paštéková pre mňa bola ostatné dve desaťročia nielen pedagogičkou, kolegyňou a - trúfam si povedať - aj priateľkou, ale najmä inšpiráciou. Je múzicky hravá a zároveň analyticky presná, interdisciplinárna a zároveň metodicky ukotvená. Skrátka, je to ozajstná dáma so správnou dávkou pankáčskeho postoja. Najinšpiratívnejšie na nej pre mňa je, ako umožňuje iným okolo seba rásť, ako vie, kedy treba zatlačiť a kedy podporiť. Takáto prajnosť nikdy nemôže byť recipročná, len putovná, napriek tomu by som rada Jelene k jej šťastnej okrúhlici zaželala, aby bol k nej život aspoň taký žičlivý, ako k ľuďom okolo seba býva žičlivá ona. Všetko najlepšie, milá Jelena!

Katarína

 

Pani Paštéková, prajem Vám veľa životnej inšpirácie, aby ste stále mali o čom písať a my o čom čítať a počúvať. Aby sa Vám darilo v práci i mimo nej, a aby Vaše zdravie bolo pri všetkých činnostiach nápomocné. A prajem Vám aj parádnu oslavu okrúhleho výročia! Aj keď možno až v letnom čase...

Eva Š.

 

Milá Jelenka, želám Ti všetko najlepšie k Tvojim krásnym narodeninám, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, pracovného nasadenia a síl do pedagogickej činnosti a aby si nám so svojím humorom a dobrou náladou ešte dlho na katedre robila spoločnosť.

Denisa

 

Ahoj Jelena, aj keď sme sa narodili skôr ako zomrelo disco, tak Ti veľmi prajem všetko najlepšie k Tvojim narodeninám, pretože to má zmysel. A mám pre Teba citát, ktorý by sa Ti mohol páčiť: „Príbeh je ako pavučina, ktorá polapí každého, kto sa ju pokúsi zmiesť."

Martin

 

Všetko najlepšie a veľa zdravia prajem.

Erik

 

Tu si môžete prečítať rozhovor s Jelenou Paštékovou: https://kas.vsmu.sk/katedra/rozhovory-1/   

Tu o pani profesorke krásne napísala Eva Filová: http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-3-2021/profil

 

TU KYTICA: