POĎ ŠTUDOVAŤ FILM!

Chceš hlboko porozumieť filmu a chceš, aby to porozumenie bolo vzrušujúce?

Chceš svoje myslenie zasadiť do sveta kinematografie?

Chceš nahliadnuť realitu, ktorá bola predtým skrytá?

Prihlás sa na Katedru audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU

Svojím zameraním a ponukou štúdia je napojená na medzinárodné myslenie a teoretické vzdelávanie o umení pohyblivého obrazu (film studies).

Filmová teória je dnes progresívnym neuzatvoreným priestorom, kde možno manévrovať širokou škálou poznania humanitných vied. Medziodborová filmová veda podnecuje všímavosť, vyžaduje a kultivuje originálne myslenie a schopnosť analýzy.

Katedra audiovizuálnych štúdií nás učí vedieť čítať a rozumieť aj iným umeleckým médiám či kultúrnym a mediálnym kontextom. Teoretické bádanie o filme je dobrodružstvom, ktoré nám mnohé prezrádza o svete okolo nás.

Chceš sa stať filmovou profesionálkou či profesionálom?

Ako filmová kritička či kritik sa môžeš na rôznych pozíciách uplatniť v médiách a svojím profesionálne vytvarovaným názorom tak ovplyvňovať pohľad na film veľkého množstva ľudí.

Ako akademik/čka funguješ vo vysoko expertnom prostredí, môžeš sa zúčastňovať filmologických konferencií, publikovať v odborných časopisoch či písať odborné publikácie.

U nás to nie je len o filmovej kritike a vede.

Naše absolventky a absolventi sa uplatňujú aj ako festivaloví dramaturgovia a dramaturgičky, pracujú v produkčných či distribučných spoločnostiach či na kreatívnych pozíciách v komerčnom prostredí.

Jednou z výhod teoreticky zameranej Katedry audiovizuálnych štúdií je jej zasadenie do prostredia umeleckého laboratória. Na škole si v úzkom kontakte s realizačnými ateliérmi, čo otvára dvere networkingu a novým možnostiam kreatívneho uplatnenia.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A WORKSHOP

Pozývame ťa, aby si sa prišla/prišiel na Katedru audiovizuálnych štúdií pozrieť počas Dňa otvorených dverí FTF VŠMU a presvedčiť sa sám/a >> 8. novembra 2019

Ak sme ťa zaujali natoľko, že zvažuješ podať si k nám prihlášku, určite si nenechaj ujsť príležitosť konzultovať svoje texty v živom dialógu s našimi  pedagógmi >> 15. november 2019

Zmyslom Workshopu myslenia a písania o filme je možnosť vyskúšať si svoje schopnosti a dozvedieť sa, na čom treba do talentových prijímacích pohovorov zamakať.

Uzávierka prihlášok   >> 4. decembra 2019

Bakalárske prijímacie pohovory sa konajú >> 30. a 31. 1. 2020

 

VŠETKO PODSTATNÉ O...

... Dni otvorených dverí na Katedre audiovizuálnych štúdií nájdeš na https://ftf.vsmu.sk/2019/10/31/den-otvorenych-dveri-na-ftf-vsmu-8-novembra-2019/

... o konzultáciách na Katedre audiovizuálnych štúdií nájdeš na https://ftf.vsmu.sk/2019/10/31/konzultacie-k-talentovym-prijimacim-skuskam-15-november-2019/

... o praktickom  workshope a prijímacích pohovoroch na Katedru audiovizuálnych štúdií nájdeš na https://ftf.vsmu.sk/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/Audiovizu%C3%A1lne-%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1-PROSPEKT.pdf