pracovné kolokvium

Na FTF VŠMU sa uskutoční pracovné kolokvium členov KAS, ktoré odprezentuje východiská výskumu Nové rámce filmových teórií v rámci grantu VEGA.

NOVÉ RÁMCE FILMOVÝCH TEÓRIÍ

Pracovné kolokvium

 

Miesto konania: Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava, BARCO

Dátum a čas: 4. decembra 2018

10.00 Otvorenie: Jelena Paštéková

 

1. blok: Moderátorka Katarína Mišíková

Jelena Paštéková: Mimézis a reprezentácia

Zuzana Mojžišová: Formovanie politiky identít a politika uznania. K problému reprezentácií v prednovembrovom slovenskom filme

Marcel Šedo: Obrazové reprezentácie v predinternetovej a digitálnej ére

 

10.45

2. blok: Moderátor: Martin Ciel

Monika Mikušová: Archívny filmový materiál ako historický dokument

Eva Filová: Filmová pamäť

Eva Šošková: Fenomenológia animovaného tela

Diskusia

 

12.00 Prestávka

12.30

3. blok: Moderátorka Jelena Paštéková

Martin Ciel: Nové paradigmy, zmena systematík. Dôveruj, ale preveruj. (Skutočnosť možných svetov)

Katarína Mišíková: Filmový divák, príbeh a fikcia

Erik Binder: Teória fikčných svetov audiovizuálnych diel

Záverečná diskusia

 

Podujatie je súčasťou grantového projektu Súčasné filmové teórie: Nové rámce, iné problémy, ktoré podporila agentúra VEGA (1/0720/17)