„Predseda Slovenskej národnej rady Andrej Danko je plagiátor“

Pedagógovia VŠMU spísali výzvu

Kauza okolo – dnes už nespochybniteľne dokázaného – plagiátorstva Andreja Danka pri písaní rigoróznej práce – sa ťahá už dlho. Je nechutná, poburuje neskorumpovanú časť akademickej pôdy najmä tým, že predseda parlamentu a ministerka školstva (ale aj iní politickí reprezentanti) svojím laxným postojom ku kauze devalvujú hodnotu vysokoškolského vzdelania ako cesty hlbšieho poznania a nepriamo tak vlastne podporujú plagiátorstvo a iné formy nečestného konania u študentov. Charakter krajiny utrpel ďalšiu porážku.

Naším prvoradým profesijným záujmom je čestne a odborne si vykonávať svoju pedagogickú, vedeckú a umeleckú prácu, a tá následne býva z času na čas po zásluhe odmeňovaná titulmi. Spupnosť mocných je tu nekonečne bezočivá, konanie a slová absolventa vysokej školy a formálne druhého najsilnejšieho politika v krajine Andreja Danka (nielen) v tejto kauze uráža našu stavovskú česť, podkopáva hrdosť akademických slobôd. Z miesta, na ktorom stojíme, môžeme priestor vrcholnej politiky ovplyvňovať iba obmedzene v rámci demokratických princípov. Náš občiansky nesúhlasný hlas však zaznieť nielen môže, ale už aj musí.

Predseda Slovenskej národnej rady Andrej Danko je plagiátor a ak ho stretnem, ruku mu nepodám.

Výzvu môžete podporiť tuhttp://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1005664