Premýšľanie o filmových Rómoch - nová kniha Zuzany Mojžišovej

Pedagogička KAS Zuzana Mojžišová sa dlhodobo venuje zobrazovaniu Rómov vo filmoch. Nová kniha Premýšľanie o filmových Rómoch je prirodzeným vyústením jej záujmu o túto citlivú tému. "Rómovia patria, použijem zoologickú formuláciu (a nemyslím tým nič negatívne), k ohrozovaným druhom. Je s nimi „problém“, viažu sa k nim „otázky“, zväčša trpia chudobou, tvoria menšinu, nehmýri sa to medzi nimi elitami (to majú s nami Slovákmi spoločné), stávajú sa obeťami xenofóbie, žijú v začarovanom kruhu znevýhodnených podmienok. Som presvedčená, že potrebujú každý hlas, ktorý je alebo sa aspoň pokúša byť pravdivo advokačný. Snažím sa byť jedným z takýchto, hoci nie priveľmi výrazným či platným hlasom. Krásne to povedala Judith Butler: „Písanie môže byť jednou z ciest,  ako zmeniť to, čomu sa hovorí svet.“ Nielen písanie, aj nakrúcanie. " píše Zuzana Mojžišová na obálke knihy.

Knižka sa v piatich kapitolách –  Carmen, premeny príbehu; Tony Gatlif; Použiť či zneužiť?; Od radosti k uštipačnosti; U nás doma  – zamýšľa nad filmami, hranými aj dokumentárnymi, zahraničnými aj slovenskými, v ktorých vystupujú Rómovia či už ako hlavné alebo ako vedľajšie postavy. Okrem poučeného kritického filmologického pohľadu na jednotlivé vybrané tituly autorka priestor svojho uvažovania rozširuje aj o aspekty sociologické či politické.